לוח השנה האקדמית   (סטודנטים)
תשפ"א - תשפ"ב 2020 / 2021
 
קיץ תש"ף - 3/2019
 
12/08/2020 יום ד' פתיחת סמסטר קיץ
16/09/2020 יום ד' סיום סמסטר קיץ
 
 
17/09/2020 יום ה' תחילת בחינות מועד א' סמסטר קיץ ובחינות מועד ב'סמטר אביב
18/09/2020 יום ו' ערב ראש השנה-לא מתקיימת פעילות טכניונית
20/09/2020 יום א' ב' ראש השנה-לא מתקיימת פעילות טכניונית
21/09/2020 יום ב' צום גדליה-אין לקיים בחינות
27/09/2020 יום א' ערב יום כיפור-לא מתקיימת פעילות טכניונית
28/09/2020 יום ב' יום כיפור-לא מתקיימת פעילות טכניונית
29/09/2020 יום ג' אין לקיים בחינות
02/10/2020 יום ו' ערב סוכות-אין לקיים בחינות
04/10/2020 יום א' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
05/10/2020 יום ב' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
06/10/2020 יום ג' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
07/10/2020 יום ד' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
08/10/2020 יום ה' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
09/10/2020 יום ו' הושענא רבא
11/10/2020 יום א' אין לקיים בחינות
20/10/2020 יום ג' יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תשפ"א
21/10/2020 יום ד' פתיחת שנת הלימודים תשפ"א
23/10/2020 יום ו' סיום בחינות מועד א' סמסטר קיץ. סיום בחינות מועד ב' סמסטר אביב
29/10/2020 יום ה' עצרת זיכרון ליצחק רבין ז"ל. הפסקת לימודים בין השעות 12:30-13:30
24/11/2020 יום ג' טקס עובדים מצטיינים
01/12/2020 יום ג' טקס קבלת פנים-סגל חדש
10/12/2020 יום ה' סיום עבודה בשעה 13:00
11/12/2020 יום ו' א' חנוכה - אין לימודים
13/12/2020 יום א' ג' חנוכה - אין לימודים
14/12/2020 יום ב' ד' חנוכה - אין לימודים
15/12/2020 יום ג' ה' חנוכה - אין לימודים
16/12/2020 יום ד' ו' חנוכה - אין לימודים
17/12/2020 יום ה' ז' חנוכה - אין לימודים
18/12/2020 יום ו' ח' חנוכה - אין לימודים
24/12/2020 יום ה' ערב חג המולד,אין לקיים מבחנים אחרי השעה 16:30
25/12/2020 יום ו' צום י' בטבת-אין לקיים בחינות. חג המולד.
28/12/2020 יום ב' טקס מרצים מצטיינים
30/12/2020 יום ד' יריד תעסוקה טכנולוגי חורף תשפ"א
31/12/2020 יום ה' ערב השנה האזרחית-אין לקיים מבחנים החל מהשעה 16:30
01/01/2021 יום ו' שנה אזרחית חדשה-אין לקיים מבחנים
18/01/2021 יום ב' שבוע אחרון ללימודים אין לקיים בחינות
24/01/2021 יום א' קונצרט חגיגי לסיום סמסטר חורף-לימודים הומניסטיים ואמנויות
25/01/2021 יום ב' טקס מצטייני נשיא
26/01/2021 יום ג' קונצרט חגיגי לסיום סמסטר חורף-לימודים הומניסטיים ואמנויות
26/01/2021 יום ג' סיום סמסטר חורף תשפ"א
31/01/2021 יום א' תחילת בחינות מועד א' סמסטר חורף
22/02/2021 יום ב' סיום בחינות מועד א' סמסטר חורף
23/02/2021 יום ג' חופשה בין הסמסטרים-אין לימודים
יש מבחנים
23/02/2021 יום ג' יום עיון ועד מנהל,הנהלה ודיקנים
24/02/2021 יום ד' חופשה בין הסמסטרים-אין לימודים
יש מבחנים
25/02/2021 יום ה' תענית אסתר-לא מתקיימת פעילות טכניונית
26/02/2021 יום ו' חופשה בין הסמסטרים-אין לימודים
אין לקיים בחינות
28/02/2021 יום א' שושן פורים. חופשה בין הסמסטרים-אין לימודים
01/03/2021 יום ב' חופשה בין סמסטרים-אין לימודים
יש מבחנים.
02/03/2021 יום ג' תחילת בחינות מועד ב' סמסטר חורף
אביב תשפ"א - 2/2020
 
18/03/2021 יום ה' סיום בחינות מועד ב' סמסטר חורף יום הכוון וטקס פתיחת סמסטר אביב
21/03/2021 יום א' תחילת סמסטר אביב
23/03/2021 יום ג' בחירות - יום שבתון
28/03/2021 יום א' פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
29/03/2021 יום ב' חוה"מ פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
30/03/2021 יום ג' חוה"מ פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
31/03/2021 יום ד' חוה"מ פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
01/04/2021 יום ה' חוה"מ פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
04/04/2021 יום א' איסרו חג- אין לקיים מבחנים
07/04/2021 יום ד' ערב יום השואה-אין לקיים בחינות אחה"צ
08/04/2021 יום ה' יום השואה-אין לקיים בחינות
עצרת יום השואה-הפסקת לימודים בין 9:30-10:30
13/04/2021 יום ג' ערב יום הזיכרון-עצרת זיכרון לחללי מערכות ישראל
הפסקת לימודים בין 12:30-13:30
סיום לימודים בשעה 18:30
אין לקיים בחינות אחה"צ.
14/04/2021 יום ד' יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל-לא מתקיימת פעילות טכניונית
15/04/2021 יום ה' יום העצמאות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
22/04/2021 יום ה' טקס פרס גוטוירט
28/04/2021 יום ד' "יום יזמות, קריירה וחברה" ויריד תעסוקה
אין לימודים החל משעה 14:00
29/04/2021 יום ה' ל"ג בעומר
04/05/2021 יום ג' טקס בוגרים ברפואה (תוכנית אמריקאית)
05/05/2021 יום ד' מועד אחרון להכללת בוגרים
10/05/2021 יום ב' יום ירושלים
16/05/2021 יום א' ערב שבועות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
17/05/2021 יום ב' שבועות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
18/05/2021 יום ג' איסרו חג-אין לקיים מבחנים
24/05/2021 יום ב' טקס הענקת תוארי דוקטור
26/05/2021 יום ד' אין לקיים בחינות החל משעה 14:30 ואין לימודים אחרי 18:30
09/06/2021 יום ד' לימודים עד השעה 18:30
10/06/2021 יום ה' יום הסטודנט - אין לימודים ואין לקיים מבחנים
11/06/2021 יום ו' אין לקיים מבחנים
14/06/2021 יום ב' טקס הענקת תוארי מגיסטר+MBA
16/06/2021 יום ד' טקס הענקת תוארי MD
21/06/2021 יום ב' טקס מצטייני נשיא
27/06/2021 יום א' צום י"ז בתמוז
שבוע אחרון ללימודים
אין לקיים בחינות
 
 
28/06/2021 יום ב' קונצרט חגיגי לסיום סמסטר אביב -לימודים הומניסטיים ואמנויות
29/06/2021 יום ג' קונצרט חגיגי לסיום סמסטר אביב -לימודים הומניסטיים ואמנויות
01/07/2021 יום ה' סיום סמסטר אביב תשפ"א
טקס הענקת תעודות לבוגרים מחזור צ"ב
הלימודים מסתיימים בשעה 16:30
05/07/2021 יום ב' תחילת בחינות מועד א' סמסטר אביב
08/07/2021 יום ה' טקס מתרגלים מצטיינים
18/07/2021 יום א' צום ט' באב-אין לקיים בחינות
19/07/2021 יום ב' אין לקיים בחינות
29/07/2021 יום ה' סיום בחינות מועד א' סמסטר אביב
קיץ תשפ"א - 3/2020
 
01/08/2021 יום א' תחילת סמסטר קיץ
05/09/2021 יום א' לימודים במתכונת יום ד'
06/09/2021 יום ב' ערב ראש השנה -אין לימודים
07/09/2021 יום ג' א' ראש השנה-לא מתקיימת פעילות טכניונית
08/09/2021 יום ד' ב' ראש השנה-לא מתקיימת פעילות טכניונית
09/09/2021 יום ה' צום גדליה - אין לקיים בחינות
15/09/2021 יום ד' ערב יום כיפור-לא מתקיימת פעילות טכניונית
16/09/2021 יום ה' יום כיפור-לא מתקיימת פעילות טכניונית
17/09/2021 יום ו' אין לקיים בחינות
19/09/2021 יום א' יום גשר-לא מתקיימת פעילות טכניונית
20/09/2021 יום ב' ערב סוכות-אין לימודים
21/09/2021 יום ג' סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
22/09/2021 יום ד' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
23/09/2021 יום ה' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
24/09/2021 יום ו' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
26/09/2021 יום א' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
27/09/2021 יום ב' הושענא רבא-לא מתקיימת פעילות טכניונית
28/09/2021 יום ג' שמיני עצרת ושמחת תורה-לא מתקיימת פעילות טכניונית
29/09/2021 יום ד' איסרו חג-אין לקיים מבחנים
04/10/2021 יום ב' סיום סמטר קיץ
 
 
05/10/2021 יום ג' תחילת בחינות מועד א' סמסטר קיץ ובחינות מועד ב' סמסטר אביב
21/10/2021 יום ה' סיום בחינות מועד א' סמסטר קיץ ובחינות מועד ב' סמסטר אביב
יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב
24/10/2021 יום א' פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב