לוח השנה האקדמית   (סטודנטים)
תשע"ד - תשע"ה 2013 / 2014
 
10/10/2013 יום ה' יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ד
חורף תשע"ד - 1/2013
 
13/10/2013 יום א' פתיחת שנת הלימודים תשע"ד
16/10/2013 יום ד' עצרת זיכרון ליצחק רבין
הפסקת לימודים בין השעות 12:30-13:30
20/10/2013 יום א' סיום בחינות סמסטר קיץ מועד א' וסיום בחינות סמסטר אביב מועד ב'
22/10/2013 יום ג' יום בחירות לרשויות המקומיות-לימודים כרגיל. לא תתקיימנה בחינות.
04/11/2013 יום ב' טקס פרידה והוקרה - סגל פורש
28/11/2013 יום ה' א' חנוכה
29/11/2013 יום ו' ב' חנוכה
01/12/2013 יום א' ד' חנוכה - אין לימודים
02/12/2013 יום ב' טקס קבלת פנים - סגל חדש רפואה
02/12/2013 יום ב' ה' חנוכה - אין לימודים
03/12/2013 יום ג' ו' חנוכה - אין לימודים
04/12/2013 יום ד' ז' חנוכה - אין לימודים
05/12/2013 יום ה' ח' חנוכה - אין לימודים
09/12/2013 יום ב' טקס קבלת פנים - סגל חדש
13/12/2013 יום ו' צום י' בטבת - אין לקיים בחינות
25/12/2013 יום ד' טקס פרס משה ינאי
08/01/2014 יום ד' יריד תעסוקה
13/01/2014 יום ב' טקס מרצים ועובדים מצטיינים
19/01/2014 יום א' שבוע אחרון ללימודים - אין לקיים בחינות
קונצרט חגיגי לסיום סמסטר חורף (המחלקה ללימודים הומיסטיים ואמנויות)
20/01/2014 יום ב' טקס מצטייני נשיא - סמסטר אביב תשע"ג
21/01/2014 יום ג' קונצרט חגיגי לסיום סמסטר חורף
23/01/2014 יום ה' יום אחרון ללימודי סמסטר חורף
 
 
26/01/2014 יום א' אין לימודים
27/01/2014 יום ב' אין לימודים
28/01/2014 יום ג' תחילת בחינות סמסטר חורף - מועד א'
21/02/2014 יום ו' סיום בחינות סמסטר חורף - מועד א'
23/02/2014 יום א' חופשה בין סמסטרים - אין לימודים
26/02/2014 יום ד' יום הכוון וטקס פתיחת סמסטר אביב תשע"ד
27/02/2014 יום ה' יום בית פתוח
אביב תשע"ד - 2/2013
 
02/03/2014 יום א' פתיחת סמסטר אביב תשע"ד
תחילת בחינת סמסטר חורף-מועד ב'
13/03/2014 יום ה' תענית אסתר - אין לקיים בחינות
16/03/2014 יום א' פורים - המוסד סגור
17/03/2014 יום ב' אין לקיים בחינות
27/03/2014 יום ה' טקס פרס גוטווירט
28/03/2014 יום ו' סיום בחינות סמסטר חורף - מועד ב'
08/04/2014 יום ג' טקס פרסי הארווי
13/04/2014 יום א' המוסד סגור
14/04/2014 יום ב' ערב פסח - המוסד סגור
15/04/2014 יום ג' פסח - המוסד סגור
16/04/2014 יום ד' חוה"מ פסח - המוסד סגור
21/04/2014 יום ב' ז' פסח - המוסד סגור
27/04/2014 יום א' אין לקיים בחינות אחר הצהריים
28/04/2014 יום ב' יום השואה - אין לקיים בחינות
עצרת יום השואה -הפסקת לימודים בין השעות 12:30 - 13:30
30/04/2014 יום ד' מועד אחרון להכללת בוגרים
04/05/2014 יום א' ערב יום הזיכרון
עצרת זיכרון לחללי מערכות ישראל-הפסקת לימודים בין השעות 12:30-13:30
סיום לימודים בשעה 18:30
אין לקיים בחינות
05/05/2014 יום ב' יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
אין לימודים
סיום עבודה בשעה 12:30
06/05/2014 יום ג' יום העצמאות - המוסד סגור
14/05/2014 יום ד' טקס הענקת תוארי דוקטור
21/05/2014 יום ד' אין לימודים
22/05/2014 יום ה' יום הסטודנט - אין לימודים
23/05/2014 יום ו' אין לקיים בחינות
28/05/2014 יום ד' יריד תעסוקה
28/05/2014 יום ד' יום ירושלים
03/06/2014 יום ג' ערב שבועות - המוסד סגור
04/06/2014 יום ד' חג שבועות - המוסד סגור
05/06/2014 יום ה' המוסד סגור
09/06/2014 יום ב' טקס הענקת תוארי מגיסטר + MBA
13/06/2014 יום ו' פרה-קורטוריון של הוועדה האקדמית של הקורטוריון
15/06/2014 יום א' טקס פתיחת מושב הקורטוריון
קורטוריון
16/06/2014 יום ב' קורטוריון
16/06/2014 יום ב' טקס הענקת תוארי דוקטור כבוד
17/06/2014 יום ג' קורטוריון
18/06/2014 יום ד' קורטוריון
18/06/2014 יום ד' טקס הענקת תואר MD
22/06/2014 יום א' שבוע אחרון ללימודים - אין לקיים בחינות
קונצרט חגיגי לסיום סמסטר אביב
23/06/2014 יום ב' טקס מצטייני נשיא - סמסטר חורף תשע"ד
24/06/2014 יום ג' קונצרט חגיגי לסיום סמסטר אביב
26/06/2014 יום ה' סיום סמסטר אביב
טקס הענקת תעודות לבוגרים
סיום לימודים בשעה 16:30
 
 
30/06/2014 יום ב' תחילת בחינות סמסטר אביב - מועד א'
03/07/2014 יום ה' טקס מתרגלים מצטיינים
15/07/2014 יום ג' צום י"ז בתמוז-אין לקיים בחינות
25/07/2014 יום ו' סיום בחינות סמסטר אביב - מועד א'
27/07/2014 יום א' פתיחת סמסטר קיץ
קיץ תשע"ד - 3/2013
 
04/08/2014 יום ב' אין לקיים בחינות אחר הצהריים
05/08/2014 יום ג' צום ט' באב - אין לימודים
14/09/2014 יום א' לימודים במתכונת יום ג'
סיום סמסטר קיץ
15/09/2014 יום ב' תחילת בחינות סמסטר קיץ - מועד א' ותחילת בחינות סמסטר אביב -מועד ב'
 
 
24/09/2014 יום ד' ערב ראש השנה - המוסד סגור
25/09/2014 יום ה' א' ראש השנה - המוסד סגור
26/09/2014 יום ו' ב' ראש השנה - המוסד סגור
28/09/2014 יום א' צום גדליה - אין לקיים בחינות
03/10/2014 יום ו' ערב יום כיפור - אין לקיים בחינות
05/10/2014 יום א' אין לקיים בחינות
08/10/2014 יום ד' ערב סוכות - אין לימודים
סיום עבודה בשעה 12:30
09/10/2014 יום ה' סוכות - המוסד סגור
10/10/2014 יום ו' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
15/10/2014 יום ד' הושענא רבא-המוסד סגור
16/10/2014 יום ה' שמיני עצרת ושמחת תורה-המוסד סגור
19/10/2014 יום א' יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ה
סיום בחינות סמסטר קיץ מועד א' וסיום בחינות סמסטר אביב מועד ב'
20/10/2014 יום ב' פתיחת שנת הלימודים תשע"ה