לוח השנה האקדמית   (סטודנטים)
תשע"א - תשע"ב 2010 / 2011
 
חורף תשע"א - 1/2010
 
15/11/2010 יום ב' טקס מרצים ועובדים מצטיינים
01/12/2010 יום ד' ערב חנוכה-סיום עבודה בשעה 13:00
02/12/2010 יום ה' א' חנוכה
03/12/2010 יום ו' ב' חנוכה
05/12/2010 יום א' ד' חנוכה - אין לימודים
06/12/2010 יום ב' ה' חנוכה - אין לימודים
07/12/2010 יום ג' ו' חנוכה
08/12/2010 יום ד' ז' חנוכה
08/12/2010 יום ד' טקס הוקרה- סגל פורש
09/12/2010 יום ה' ח' חנוכה
17/12/2010 יום ו' צום י' בטבת-אין לקיים בחינות
05/01/2011 יום ד' יריד תעסוקה
05/01/2011 יום ד' טקס קבלת פנים-סגל חדש
17/01/2011 יום ב' טקס מצטייני נשיא
18/01/2011 יום ג' שבוע אחרון ללימודים-אין לקיים בחינות
24/01/2011 יום ב' יום אחרון ללימודי סמסטר חורף תשע"א
 
 
28/01/2011 יום ו' תחילת בחינות סמסטר חורף -מועד א'
22/02/2011 יום ג' סיום בחינות סמסטר חורף-מועד א'
23/02/2011 יום ד' חופשה בין סמסטרים
27/02/2011 יום א' יום הכוון וטקס פתיחת סמסטר אביב תשע"א
אביב תשע"א - 2/2010
 
28/02/2011 יום ב' פתיחת סמסטר אביב תשע"א
04/03/2011 יום ו' תחילת בחינות סמסטר חורף - מועד ב'
15/03/2011 יום ג' אירועי פרס הרווי
17/03/2011 יום ה' תענית אסתר-אין לקיים בחינות-סיום לימודים בשעה 16:30
20/03/2011 יום א' פורים - המוסד סגור
23/03/2011 יום ד' לימודי מתכונת יום א'
28/03/2011 יום ב' כנס שנתי של ארגון בוגרי הטכניון
30/03/2011 יום ד' סיום בחינות סמסטר חורף - מועד ב'
31/03/2011 יום ה' טקס פרס גוטווירט
17/04/2011 יום א' יום גשר-המוסד סגור
18/04/2011 יום ב' ערב פסח - המוסד סגור
19/04/2011 יום ג' פסח - המוסד סגור
20/04/2011 יום ד' חוה"מ פסח - המוסד סגור
25/04/2011 יום ב' ז' פסח - המוסד סגור
01/05/2011 יום א' ערב יום השואה - אין לקיים בחינות אחה"צ
02/05/2011 יום ב' יום השואה-אין לקיים בחינות-הפסקת לימודים בין השעות 12:30-14:30
08/05/2011 יום א' ערב יום הזיכרון
עצרת זיכרון לחללי מערכות ישראל-הפסקת לימודים בין השעות: 12:30-14:30 סיום לימודים בשעה 18:30
אין לקיים בחינות
08/05/2011 יום א' יום אחרון להכללת בוגרים בטקס
09/05/2011 יום ב' יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל-אין לימודים
סיום עבודה בשעה 12:30
10/05/2011 יום ג' יום העצמאות - המוסד סגור
18/05/2011 יום ד' אין לקיים בחינות אחרי השעה 16:30
הפסקת לימודים בשעה 18:30
19/05/2011 יום ה' יום הסטודנט - אין לימודים
20/05/2011 יום ו' אין לקיים בחינות
26/05/2011 יום ה' טקס הענקת תארי דוקטור
01/06/2011 יום ד' יריד תעסוקה
02/06/2011 יום ה' טקס הענקת תארי מגיסטר
07/06/2011 יום ג' ערב שבועות-המוסד סגור
08/06/2011 יום ד' שבועות-המוסד סגור
09/06/2011 יום ה' יום גשר-המוסד סגור
13/06/2011 יום ב' טקס הענקת תארי דוקטור לשם כבוד
19/06/2011 יום א' שבוע אחרון-אין לקיים בחינות
20/06/2011 יום ב' טקס מצטייני נשיא
23/06/2011 יום ה' טקס הענקת תעודות לבוגרים
יום אחרון ללימודים בסמסטר אביב. סיום לימודים בשעה 16:30
 
 
27/06/2011 יום ב' תחילת בחינות סמסטר אביב - מועד א'
07/07/2011 יום ה' טקס מתרגלים מצטיינים
19/07/2011 יום ג' צום י"ז בתמוז-אין לקיים בחינות
22/07/2011 יום ו' סיום בחינות סמסטר אביב - מועד א'
קיץ תשע"א - 3/2010
 
24/07/2011 יום א' פתיחת סמסטר קיץ
08/08/2011 יום ב' אין לקיים בחינות אחה"צ
09/08/2011 יום ג' צום ט' באב-אין לימודים
28/08/2011 יום א' חופשה מרוכזת לעובדים-יש לימודים