לוח השנה האקדמית   (סטודנטים)
תש"ע - תשע"א 2009 / 2010
 
קיץ תשס"ט - 3/2008
 
01/09/2009 יום ג' טקס חילופי נשיאים
16/09/2009 יום ד' תחילת בחינות סמסטר אביב-מועד ב'
16/09/2009 יום ד' תחילת בחינות סמסטר אביב-מועד ב'
17/09/2009 יום ה' יום אחרון של סמסטר קיץ
17/09/2009 יום ה' יום אחרון של סמסטר קיץ
 
 
18/09/2009 יום ו' ערב ראש השנה - המוסד סגור
18/09/2009 יום ו' ערב ראש השנה - המוסד סגור
19/09/2009 יום ש' א' ראש השנה-המוסד סגור
19/09/2009 יום ש' א' ראש השנה-המוסד סגור
20/09/2009 יום א' ב' ראש השנה-המוסד סגור
20/09/2009 יום א' ב' ראש השנה-המוסד סגור
21/09/2009 יום ב' צום גדליה-אין לקיים בחינות
21/09/2009 יום ב' צום גדליה-אין לקיים בחינות
23/09/2009 יום ד' תחילת בחינות סמסטר קיץ-מועד א'
23/09/2009 יום ד' תחילת בחינות סמסטר קיץ-מועד א'
27/09/2009 יום א' ערב יום כיפור-המוסד סגור
27/09/2009 יום א' ערב יום כיפור-המוסד סגור
28/09/2009 יום ב' יום כיפור-המוסד סגור
28/09/2009 יום ב' יום כיפור-המוסד סגור
29/09/2009 יום ג' אין לקיים בחינות
29/09/2009 יום ג' אין לקיים בחינות
01/10/2009 יום ה' טקס חילופי נשיאים
02/10/2009 יום ו' ערב סוכות-אין לימודים
02/10/2009 יום ו' ערב סוכות-אין לימודים
04/10/2009 יום א' חוה"מ סוכות-סיום עבודה בשעה 13:00
04/10/2009 יום א' חוה"מ סוכות-סיום עבודה בשעה 13:00
09/10/2009 יום ו' הושענא רבא-המוסד סגור
09/10/2009 יום ו' הושענא רבא-המוסד סגור
11/10/2009 יום א' אין לקיים בחינות
11/10/2009 יום א' אין לקיים בחינות
13/10/2009 יום ג' יום הכוון
13/10/2009 יום ג' יום הכוון
חורף תש"ע - 1/2009
 
14/10/2009 יום ד' פתיחת שנת הלימודים תש"ע
14/10/2009 יום ד' פתיחת שנת הלימודים תש"ע
23/10/2009 יום ו' סיום בחינות סמסטר קיץ-מועד א' וסיום בחינות סמסטר אביב-מועד ב'
23/10/2009 יום ו' סיום בחינות סמסטר קיץ-מועד א' וסיום בחינות סמסטר אביב-מועד ב'
29/10/2009 יום ה' עצרת זיכרון ליצחק רבין ז"ל - הפסקת לימודים בין השעות 12:30-14:30
29/10/2009 יום ה' עצרת זיכרון ליצחק רבין ז"ל - הפסקת לימודים בין השעות 12:30-14:30
25/11/2009 יום ד' טקס מרצים ועובדים מצטיינים
25/11/2009 יום ד' טקס מרצים ועובדים מצטיינים
11/12/2009 יום ו' ערב חנוכה
11/12/2009 יום ו' ערב חנוכה
13/12/2009 יום א' ב' חנוכה
13/12/2009 יום א' ב' חנוכה
14/12/2009 יום ב' ג' חנוכה
14/12/2009 יום ב' ג' חנוכה
15/12/2009 יום ג' ד' חנוכה
15/12/2009 יום ג' ד' חנוכה
16/12/2009 יום ד' ה' חנוכה - אין לימודים
16/12/2009 יום ד' ה' חנוכה - אין לימודים
17/12/2009 יום ה' טקס הוקרה-סגל פורש
17/12/2009 יום ה' טקס הוקרה-סגל פורש
17/12/2009 יום ה' ו' חנוכה - אין לימודים
17/12/2009 יום ה' ו' חנוכה - אין לימודים
18/12/2009 יום ו' ז' חנוכה
18/12/2009 יום ו' ז' חנוכה
27/12/2009 יום א' צום י' בטבת - אין לקיים בחינות
27/12/2009 יום א' צום י' בטבת - אין לקיים בחינות
17/01/2010 יום א' שבוע אחרון ללימודים - אין לקיים בחינות
17/01/2010 יום א' שבוע אחרון ללימודים - אין לקיים בחינות
18/01/2010 יום ב' טקס מצטייני נשיא
18/01/2010 יום ב' טקס מצטייני נשיא
21/01/2010 יום ה' יום אחרון ללימודי סמסטר חורף תש"ע
21/01/2010 יום ה' יום אחרון ללימודי סמסטר חורף תש"ע
 
 
25/01/2010 יום ב' תחילת בחינות סמסטר חורף - מועד א'
25/01/2010 יום ב' תחילת בחינות סמסטר חורף - מועד א'
04/02/2010 יום ה' טקס קבלת פנים - סגל חדש
04/02/2010 יום ה' טקס קבלת פנים - סגל חדש
17/02/2010 יום ד' טקס פרס הארווי
18/02/2010 יום ה' סיום בחינות סמסטר חורף - מועד א'
18/02/2010 יום ה' סיום בחינות סמסטר חורף - מועד א'
19/02/2010 יום ו' חופשה בין סמסטרים
19/02/2010 יום ו' חופשה בין סמסטרים
28/02/2010 יום א' פורים - המוסד סגור
28/02/2010 יום א' פורים - המוסד סגור
01/03/2010 יום ב' יום הכוון וטקס פתיחת סמסטר אביב תש"ע-תחילת בחינות סמסטר חורף - מועד ב'
01/03/2010 יום ב' יום הכוון וטקס פתיחת סמסטר אביב תש"ע-תחילת בחינות סמסטר חורף - מועד ב'
אביב תש"ע - 2/2009
 
02/03/2010 יום ג' פתיחת סמסטר אביב תש"ע
02/03/2010 יום ג' פתיחת סמסטר אביב תש"ע
18/03/2010 יום ה' טקס פרס גוטווירט
18/03/2010 יום ה' טקס פרס גוטווירט
22/03/2010 יום ב' סיום בחינות סמסטר חורף - מועד ב'
22/03/2010 יום ב' סיום בחינות סמסטר חורף - מועד ב'
28/03/2010 יום א' יום גשר - המוסד סגור
28/03/2010 יום א' יום גשר - המוסד סגור
29/03/2010 יום ב' ערב פסח - המוסד סגור
29/03/2010 יום ב' ערב פסח - המוסד סגור
30/03/2010 יום ג' פסח-המוסד סגור
30/03/2010 יום ג' פסח-המוסד סגור
31/03/2010 יום ד' חוה"מ פסח - המוסד סגור
31/03/2010 יום ד' חוה"מ פסח - המוסד סגור
05/04/2010 יום ב' ז' פסח - המוסד סגור
05/04/2010 יום ב' ז' פסח - המוסד סגור
07/04/2010 יום ד' תחרות טכנוראש
11/04/2010 יום א' אין לקיים בחינות אחה"צ
11/04/2010 יום א' אין לקיים בחינות אחה"צ
12/04/2010 יום ב' יום השואה-אין לקיים בחינות
עצרת יום השואה-הפסקת לימודים בין השעות 12:30-14:30
12/04/2010 יום ב' יום השואה-אין לקיים בחינות
עצרת יום השואה-הפסקת לימודים בין השעות 12:30-14:30
18/04/2010 יום א' ערב יום הזיכרון
עצרת זיכרון לחללי מערכות ישראל-הפסקת לימודים בין השעות 12:30-14:30
סיום לימודים בשעה 18:30
אין לקיים בחינות
18/04/2010 יום א' ערב יום הזיכרון
עצרת זיכרון לחללי מערכות ישראל-הפסקת לימודים בין השעות 12:30-14:30
סיום לימודים בשעה 18:30
אין לקיים בחינות
19/04/2010 יום ב' יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל - אין לימודים
סיום עבודה בשעה 12:30
19/04/2010 יום ב' יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל - אין לימודים
סיום עבודה בשעה 12:30
20/04/2010 יום ג' יום העצמאות-המוסד סגור
20/04/2010 יום ג' יום העצמאות-המוסד סגור
21/04/2010 יום ד' לימודי מתכונת יום ב'
21/04/2010 יום ד' לימודי מתכונת יום ב'
09/05/2010 יום א' יום אחרון להכללת בוגרים בטקס
09/05/2010 יום א' יום אחרון להכללת בוגרים בטקס
12/05/2010 יום ד' אין לקיים בחינות אחרי בשעה 16:30
הפסקת לימודים בשעה 18:30
12/05/2010 יום ד' אין לקיים בחינות אחרי בשעה 16:30
הפסקת לימודים בשעה 18:30
13/05/2010 יום ה' יום הסטודנט - אין לימודים
13/05/2010 יום ה' יום הסטודנט - אין לימודים
14/05/2010 יום ו' אין לקיים בחינות
14/05/2010 יום ו' אין לקיים בחינות
18/05/2010 יום ג' ערב שבועות - המוסד סגור
18/05/2010 יום ג' ערב שבועות - המוסד סגור
19/05/2010 יום ד' שבועות - המוסד סגור
19/05/2010 יום ד' שבועות - המוסד סגור
20/05/2010 יום ה' יום גשר - המוסד סגור
20/05/2010 יום ה' יום גשר - המוסד סגור
27/05/2010 יום ה' טקס הענקת תארי דוקטור
27/05/2010 יום ה' טקס הענקת תארי דוקטור
07/06/2010 יום ב' טקס הענקת תארי מגיסטר
07/06/2010 יום ב' טקס הענקת תארי מגיסטר
13/06/2010 יום א' טקס פתיחת מושב הקורטוריון
13/06/2010 יום א' טקס פתיחת מושב הקורטוריון
14/06/2010 יום ב' טקס הענקת תארי דוקטור לשם כבוד
14/06/2010 יום ב' טקס הענקת תארי דוקטור לשם כבוד
20/06/2010 יום א' שבוע לימודים אחרון - אין לקיים בחינות
20/06/2010 יום א' שבוע לימודים אחרון - אין לקיים בחינות
21/06/2010 יום ב' טקס מצטייני נשיא
21/06/2010 יום ב' טקס מצטייני נשיא
24/06/2010 יום ה' יום אחרון ללימודי סמסטר אביב תש"ע
טקס הענקת תעודות לבוגרים
סיום לימודים בשעה 16:30
24/06/2010 יום ה' יום אחרון ללימודי סמסטר אביב תש"ע
טקס הענקת תעודות לבוגרים
סיום לימודים בשעה 16:30
 
 
28/06/2010 יום ב' תחילת בחינות סמסטר אביב תש"ע - מועד א'
28/06/2010 יום ב' תחילת בחינות סמסטר אביב תש"ע - מועד א'
29/06/2010 יום ג' צום י"ז בתמוז - אין לקיים בחינות
29/06/2010 יום ג' צום י"ז בתמוז - אין לקיים בחינות
08/07/2010 יום ה' טקס מתרגלים מצטיינים
08/07/2010 יום ה' טקס מתרגלים מצטיינים
19/07/2010 יום ב' אין לקיים בחינות אחה"צ
19/07/2010 יום ב' אין לקיים בחינות אחה"צ
20/07/2010 יום ג' צום ט' באב - אין לקיים בחינות
20/07/2010 יום ג' צום ט' באב - אין לקיים בחינות
קיץ תש"ע - 3/2009
 
21/07/2010 יום ד' פתיחת סמסטר קיץ תש"ע
21/07/2010 יום ד' פתיחת סמסטר קיץ תש"ע
25/07/2010 יום א' סיום בחינות סמסטר אביב - מועד א'
25/07/2010 יום א' סיום בחינות סמסטר אביב - מועד א'
22/08/2010 יום א' חופשה מרוכזת - יש לימודים
22/08/2010 יום א' חופשה מרוכזת - יש לימודים
01/09/2010 יום ד' שבוע לימודים אחרון סמסטר קיץ - אין לקיים בחינות
01/09/2010 יום ד' שבוע לימודים אחרון סמסטר קיץ - אין לקיים בחינות
01/09/2010 יום ד' שבוע לימודים אחרון סמסטר קיץ - אין לקיים בחינות
07/09/2010 יום ג' סיום סמסטר קיץ תש"ע
07/09/2010 יום ג' סיום סמסטר קיץ תש"ע
07/09/2010 יום ג' סיום סמסטר קיץ תש"ע
 
 
08/09/2010 יום ד' ערב ראש השנה - המוסד סגור
08/09/2010 יום ד' ערב ראש השנה - המוסד סגור
08/09/2010 יום ד' ערב ראש השנה - המוסד סגור
09/09/2010 יום ה' א' ראש השנה - המוסד סגור
09/09/2010 יום ה' א' ראש השנה - המוסד סגור
09/09/2010 יום ה' א' ראש השנה - המוסד סגור
10/09/2010 יום ו' ב' ראש השנה - המוסד סגור
10/09/2010 יום ו' ב' ראש השנה - המוסד סגור
10/09/2010 יום ו' ב' ראש השנה - המוסד סגור
12/09/2010 יום א' צום גדליה - אין לקיים בחינות
12/09/2010 יום א' צום גדליה - אין לקיים בחינות
12/09/2010 יום א' צום גדליה - אין לקיים בחינות
13/09/2010 יום ב' תחילת בחינות סמסטר קיץ-מועד א'+סמסטר אביב -מועד ב'
13/09/2010 יום ב' תחילת בחינות סמסטר קיץ-מועד א'+סמסטר אביב -מועד ב'
13/09/2010 יום ב' תחילת בחינות סמסטר קיץ-מועד א'+סמסטר אביב -מועד ב'
17/09/2010 יום ו' ערב יום כיפור - המוסד סגור
17/09/2010 יום ו' ערב יום כיפור - המוסד סגור
17/09/2010 יום ו' ערב יום כיפור - המוסד סגור
18/09/2010 יום ש' יום כיפור - המוסד סגור
18/09/2010 יום ש' יום כיפור - המוסד סגור
18/09/2010 יום ש' יום כיפור - המוסד סגור
19/09/2010 יום א' אין לקיים בחינות
19/09/2010 יום א' אין לקיים בחינות
19/09/2010 יום א' אין לקיים בחינות
22/09/2010 יום ד' ערב סוכות - סיום עבודה בשעה 12:30
אין לימודים
22/09/2010 יום ד' ערב סוכות - סיום עבודה בשעה 12:30
אין לימודים
22/09/2010 יום ד' ערב סוכות - סיום עבודה בשעה 12:30
אין לימודים
23/09/2010 יום ה' סוכות - המוסד סגור
23/09/2010 יום ה' סוכות - המוסד סגור
23/09/2010 יום ה' סוכות - המוסד סגור
24/09/2010 יום ו' חוה"מ סוכות
24/09/2010 יום ו' חוה"מ סוכות
24/09/2010 יום ו' חוה"מ סוכות
26/09/2010 יום א' חוה"מ סוכות-סיום עבודה בשעה 13:00
26/09/2010 יום א' חוה"מ סוכות-סיום עבודה בשעה 13:00
26/09/2010 יום א' חוה"מ סוכות-סיום עבודה בשעה 13:00
29/09/2010 יום ד' הושענא רבא - המוסד סגור
29/09/2010 יום ד' הושענא רבא - המוסד סגור
29/09/2010 יום ד' הושענא רבא - המוסד סגור
30/09/2010 יום ה' שמיני עצרת ושמחת תורה - המוסד סגור
30/09/2010 יום ה' שמיני עצרת ושמחת תורה - המוסד סגור
30/09/2010 יום ה' שמיני עצרת ושמחת תורה - המוסד סגור
14/10/2010 יום ה' יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים
14/10/2010 יום ה' יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים
14/10/2010 יום ה' יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים
- 1/2010
 
17/10/2010 יום א' פתיחת שנת הלימודים תשע"א
סיום בחינות סמסטר קיץ-מועד א'+סמסטר אביב מועד ב'
17/10/2010 יום א' פתיחת שנת הלימודים תשע"א
סיום בחינות סמסטר קיץ-מועד א'+סמסטר אביב מועד ב'
17/10/2010 יום א' פתיחת שנת הלימודים תשע"א
סיום בחינות סמסטר קיץ-מועד א'+סמסטר אביב מועד ב'
20/10/2010 יום ד' עצרת זיכרון ליצחק רבין ז"ל - הפסקת לימודים בין השעות 12:30-14:30
20/10/2010 יום ד' עצרת זיכרון ליצחק רבין ז"ל - הפסקת לימודים בין השעות 12:30-14:30
20/10/2010 יום ד' עצרת זיכרון ליצחק רבין ז"ל - הפסקת לימודים בין השעות 12:30-14:30