לוח השנה האקדמית   (סטודנטים)
תשס"ט-תש"ע 2008 / 2009
 
קיץ תשס"ח - 3/2007
 
29/09/2008 יום ב' ערב ראש השנה - יום חופשה
30/09/2008 יום ג' א' ראש השנה-המוסד סגור
01/10/2008 יום ד' ב' ראש השנה-המוסד סגור
02/10/2008 יום ה' צום גדליה-אין לקיים בחינות
02/10/2008 יום ה' יום גשר
08/10/2008 יום ד' ערב יום כיפור-המוסד סגור
09/10/2008 יום ה' יום כיפור-המוסד סגור
13/10/2008 יום ב' ערב סוכות -סיום עבודה בשעה 12:30
 
 
14/10/2008 יום ג' סוכות-המוסד סגור
15/10/2008 יום ד' חוה"מ סוכות-סיום עבודה בשעה 13:00
16/10/2008 יום ה' חוה"מ סוכות-סיום עבודה בשעה 13:00
17/10/2008 יום ו' חוה"מ סוכות
19/10/2008 יום א' חוה"מ סוכות-סיום עבודה בשעה 13:00
20/10/2008 יום ב' הושענא רבא-המוסד סגור
21/10/2008 יום ג' שמיני עצרת ושמחת תורה-המוסד סגור
22/10/2008 יום ד' תחילת בחינות סמסטר אביב -מועד ב'
06/11/2008 יום ה' יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תשס"ט
חורף תשס"ט - 1/2008
 
09/11/2008 יום א' פתיחת שנת הלימודים תשס"ט
10/11/2008 יום ב' עצרת זיכרון ליצחק רבין ז"ל-הפסקת לימודים בין השעות 12:30-14:30
11/11/2008 יום ג' סיום בחינות סמסטר אביב מועד ב'
04/12/2008 יום ה' טקס מרצים ועובדים מצטיינים
21/12/2008 יום א' ערב חנוכה-סיום עבודה בשעה 13:00
22/12/2008 יום ב' א' חנוכה
23/12/2008 יום ג' ב' חנוכה
24/12/2008 יום ד' ג' חנוכה
25/12/2008 יום ה' ד' חנוכה
טקס הוקרה-סגל פורש
26/12/2008 יום ו' ה' חנוכה- אין לימודים
28/12/2008 יום א' ז' חנוכה
29/12/2008 יום ב' ח' חנוכה
06/01/2009 יום ג' צום י' בטבת - אין לקיים בחינות
22/01/2009 יום ה' טקס קבלת פנים -סגל חדש
 
 
05/02/2009 יום ה' שבוע אחרון ללימודים-אין לקיים בחינות
09/02/2009 יום ב' טקס מצטייני נשיא
10/02/2009 יום ג' בחירות -יום שבתון
12/02/2009 יום ה' יום אחרון ללימודים סמסטר חורף
15/02/2009 יום א' תחילת בחינות סמסטר חורף-מועד א'
09/03/2009 יום ב' תענית אסתר - אין לימודים ואין בחינות
10/03/2009 יום ג' פורים-המוסד סגור
12/03/2009 יום ה' יום הכוון וטקס פתיחת סמסטר אביב
13/03/2009 יום ו' סיום בחינות סמסטר חורף-מועד א'
אביב תשס"ט - 2/2008
 
15/03/2009 יום א' פתיחת סמסטר אביב
22/03/2009 יום א' תחילת בחינות סמסטר חורף -מועד ב'
23/03/2009 יום ב' טקס פרס הארווי
05/04/2009 יום א' לימודים במתכונת יום ד'
06/04/2009 יום ב' לימודים במתכונת יום ה'
08/04/2009 יום ד' ערב פסח-המוסד סגור
09/04/2009 יום ה' פסח-המוסד סגור
10/04/2009 יום ו' חוה"מ פסח-המוסד סגור
12/04/2009 יום א' חוה"מ פסח-המוסד סגור
13/04/2009 יום ב' חוה"מ פסח-המוסד סגור
14/04/2009 יום ג' חוה"מ פסח-המוסד סגור
15/04/2009 יום ד' ז' פסח-המוסד סגור
16/04/2009 יום ה' יום גשר-המוסד סגור
20/04/2009 יום ב' אין לקיים בחינות אחה"צ
21/04/2009 יום ג' יום-השואה-אין לקיים בחנים
עצרת יום השואה-הפסקת לימודים בין השעות 12:30-14:30
24/04/2009 יום ו' סיום בחינות סמסטר חורף-מועד ב'
27/04/2009 יום ב' לימודים במתכונת יום ה'
27/04/2009 יום ב' ערב יום הזיכרון
עצרת זיכרון לחללי מערכות ישראל
הפסקת לימודים בין השעות 8:30-10:30
סיום לימודים בשעה 18:30
אין לקיים בחינות.
28/04/2009 יום ג' יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל-אין לימודים
סיום עבודה בשעה 12:30
29/04/2009 יום ד' יום העצמאות-המוסד סגור
30/04/2009 יום ה' אין לימודים
07/05/2009 יום ה' יום אחרון להכללת בוגרים בטקס
13/05/2009 יום ד' אין לקיים בחינות אחרי 16:30 לימודים עד 18:30
14/05/2009 יום ה' יום הסטודנט אין לימודים
15/05/2009 יום ו' אין לקיים בחינות
17/05/2009 יום א' לימודים במתכונת יום ה'
21/05/2009 יום ה' טקס הענקת תארי דוקטור
28/05/2009 יום ה' ערב שבועות-המוסד סגור
29/05/2009 יום ו' שבועות-המוסד סגור
31/05/2009 יום א' פרה-קורטוריון
31/05/2009 יום א' טקס פתיחת מושב הקורטוריון
01/06/2009 יום ב' טקס הענקת תארי דוקטור לשם כבוד
01/06/2009 יום ב' קורטוריון
02/06/2009 יום ג' קורטוריון
03/06/2009 יום ד' קורטוריון
11/06/2009 יום ה' טקס הענקת תארי מגיסטר
25/06/2009 יום ה' טקס הענקת תעודות לבוגרים
סיום עבודה בשעה 16:30
30/06/2009 יום ג' שבוע לימודים אחרון-אין לקיים בחינות
02/07/2009 יום ה' טקס מצטייני נשיא
06/07/2009 יום ב' יום אחרון ללימודי סמסטר אביב
 
 
08/07/2009 יום ד' טקס מתרגלים מצטיינים
08/07/2009 יום ד' תחילת בחינות סמסטר אביב-מועד א'
09/07/2009 יום ה' צום י"ז בתמוז-אין לקיים בחינות
29/07/2009 יום ד' אין לקיים בחינות אחה"צ
30/07/2009 יום ה' צום ט' באב-אין לקיים בחינות
02/08/2009 יום א' פתיחת סמסטר קיץ
04/08/2009 יום ג' סיום בחינות סמסטר אביב-מועד א'
23/08/2009 יום א' חופשה מרוכזת לעובדים-יש לימודים