לוח השנה האקדמית   (סטודנטים)
תשס"ז-תשס"ח 2006 / 2007
 
21/09/2006 יום ה' סיום סמסטר קיץ
22/09/2006 יום ו' ערב ראש השנה
23/09/2006 יום ש' ראש השנה (יום ראשון)
24/09/2006 יום א' ראש השנה (יום שני) - טכניון סגור
25/09/2006 יום ב' צום גדליה - אין לקיים בחינות
25/09/2006 יום ב' צום גדליה
26/09/2006 יום ג' בחינות סמסטר קיץ - מועד א' + סמס' אביב מועד ב'
01/10/2006 יום א' ערב יום כיפור - טכניון סגור
02/10/2006 יום ב' יום כיפור - טכניון סגור
03/10/2006 יום ג' אין לקיים בחינות (למחרת יום כיפור)
04/10/2006 יום ד' בחינות סמסטר קיץ - מועד א' + סמס' אביב מועד ב'
06/10/2006 יום ו' ערב חג סוכות
07/10/2006 יום ש' סוכות
08/10/2006 יום א' בחינות סמסטר קיץ - מועד א' + סמס' אביב מועד ב'
08/10/2006 יום א' חוה"מ סוכות - סיום עבודה ב- 13:00
11/10/2006 יום ד' חוה"מ סוכות - אין לקיים בחינות
12/10/2006 יום ה' חוה"מ סוכות - אין לקיים בחינות
13/10/2006 יום ו' הושענא רבה (סוכות)
14/10/2006 יום ש' שמיני עצרת ושמחת תורה
15/10/2006 יום א' אסרו חג סוכות - אין לקיים בחינות
15/10/2006 יום א' איסרו חג (סוכות)
16/10/2006 יום ב' בחינות סמסטר קיץ - מועד א' + סמס' אביב מועד ב'
22/10/2006 יום א' בחינות סמסטר קיץ - מועד א' + סמס' אביב מועד ב'
02/11/2006 יום ה' טקס פתיחת שנה"ל תשס"ז ויום הכוון
02/11/2006 יום ה' יום הזיכרון ליצחק רבין
חורף תשס"ז - 1/2006
 
05/11/2006 יום א' פתיחת שנה"ל תשס"ז
06/11/2006 יום ב' עצרת זיכרון ליצחק רבין ז"ל - הפסקת לימודים 12:30-13:30
30/11/2006 יום ה' טקס עובדים ומרצים מצטיינים
16/12/2006 יום ש' חנוכה
17/12/2006 יום א' חנוכה (יום שני)
18/12/2006 יום ב' חנוכה (יום שלישי)
19/12/2006 יום ג' חנוכה (יום רביעי)
20/12/2006 יום ד' חנוכה (יום חמישי)
21/12/2006 יום ה' חנוכה (יום שישי)
22/12/2006 יום ו' חנוכה (יום שביעי)
23/12/2006 יום ש' חנוכה (יום שמיני)
31/12/2006 יום א' צום י' בטבת - אין לקיים בחינות
31/12/2006 יום א' צום י' בטבת
24/01/2007 יום ד' טקס מצטייני נשיא
03/02/2007 יום ש' ט"ו בשבט
04/02/2007 יום א' שבוע אחרון ללימודים - אין לקיים בחינות
08/02/2007 יום ה' יום אחרון ללימודים בסמסטר חורף
 
 
11/02/2007 יום א' בחינות סמסטר חורף - מועד א'
12/02/2007 יום ב' בחינות סמסטר חורף-מועד א'
25/02/2007 יום א' בחינות סמסטר חורף - מועד א'
01/03/2007 יום ה' תענית אסתר - אין לימודים
01/03/2007 יום ה' תענית אסתר
02/03/2007 יום ו' בחינות סמסטר חורף - מועד א'
04/03/2007 יום א' חג פורים - הטכניון סגור
04/03/2007 יום א' חג פורים - הטכניון סגור
05/03/2007 יום ב' בחינות סמסטר חורף - מועד א'
05/03/2007 יום ב' שושן פורים
11/03/2007 יום א' סיום בחינות סמסטר חורף - מועד א'
12/03/2007 יום ב' טקס פתיחת סמסטר אביב ויום הכוון
אביב תשס"ז - 2/2006
 
13/03/2007 יום ג' פתיחת סמסטר אביב
13/03/2007 יום ג' בחינות סמסטר חורף - מועד ב'
18/03/2007 יום א' בחינות סמסטר חורף - מועד ב'
25/03/2007 יום א' בחינות סמסטר חורף - מועד ב'
01/04/2007 יום א' יום גשר - (פסח)
01/04/2007 יום א' יום גשר (פסח)
02/04/2007 יום ב' פסח - הטכניון סגור
10/04/2007 יום ג' בחינות סמסטר חורף - מועד ב'
10/04/2007 יום ג' איסרו חג פסח
15/04/2007 יום א' ערב יום השואה - אין לקיים בחינות אחה"צ
15/04/2007 יום א' ערב יום השואה
16/04/2007 יום ב' יום השואה - הפסקת לימודים 12:30-14:30
16/04/2007 יום ב' יום השואה - אין לקיים בחינות
22/04/2007 יום א' ערב יום הזכרון - אין לקיים בחינות
22/04/2007 יום א' ערב יום הזכרון - סיום לימודים בשעה 18:30
22/04/2007 יום א' עצרת זיכרון-הפסקת לימודים 12:30-14:30
22/04/2007 יום א' ערב יום הזיכרון
23/04/2007 יום ב' יום הזיכרון - אין לימודים
23/04/2007 יום ב' יום הזכרון-סיום עבודה בשעה 12:30
24/04/2007 יום ג' יום העצמאות - הטכניון סגור
25/04/2007 יום ד' לימודים במתכונת יום ב'
26/04/2007 יום ה' יום לימודים רגיל - יום ה'
03/05/2007 יום ה' יום אחרון להכללת בוגרים בטקס
06/05/2007 יום א' ל"ג בעומר
09/05/2007 יום ד' אין לקיים בחינות אחרי השעה 16:30
10/05/2007 יום ה' יום הסטודנט - אין לימודים ואין בחינות
11/05/2007 יום ו' אין לקיים בחינות
16/05/2007 יום ד' יום ירושלים
17/05/2007 יום ה' טקס הענקת תארי דוקטור
22/05/2007 יום ג' ערב שבועות - אין לימודים
22/05/2007 יום ג' ערב שבועות - סיום עבודה בשעה 12:30
23/05/2007 יום ד' שבועות - הטכניון סגור
24/05/2007 יום ה' יום גשר - טכניון סגור
24/05/2007 יום ה' איסרו חג שבועות - טכניון סגור
07/06/2007 יום ה' פרה-קורטוריון
10/06/2007 יום א' טקס פתיחת קורטוריון
11/06/2007 יום ב' טקס הענקת תואר דוקטור לשם כבוד
11/06/2007 יום ב' קורטוריון
18/06/2007 יום ב' טקס הענקת תארי מגיסטר
21/06/2007 יום ה' טקס הענקת תעודות לבוגרים
27/06/2007 יום ד' טקס מצטייני נשיא
01/07/2007 יום א' שבוע אחרון ללימודים - אין לקיים בחינות
03/07/2007 יום ג' צום י"ז בתמוז
05/07/2007 יום ה' יום אחרון ללימודים בסמסטר אביב
05/07/2007 יום ה' טקס מתרגלים מצטיינים
 
 
08/07/2007 יום א' בחינות סמסטר אביב - מועד א'
15/07/2007 יום א' בחינות סמסטר אביב - מועד א'
22/07/2007 יום א' בחינות סמסטר אביב - מועד א'
23/07/2007 יום ב' ערב ט' באב - אין לקיים בחינות אחה"צ
24/07/2007 יום ג' ט' באב - אין לקיים בחינות
24/07/2007 יום ג' ט' באב
25/07/2007 יום ד' בחינות סמסטר אביב-מועד א'
29/07/2007 יום א' בחינות סמסטר אביב-מועד א'
01/08/2007 יום ד' בחינות סמסטר אביב-מועד א'
01/08/2007 יום ד' פתיחת סמסטר קיץ
קיץ תשס"ז - 3/2006
 
26/08/2007 יום א' יש לימודים
26/08/2007 יום א' חופשה מרוכזת לעובדים
 
 
12/09/2007 יום ד' ערב ראש השנה - אין לימודים
12/09/2007 יום ד' ערב ראש השנה-סיום עבודה בשעה 12:30
13/09/2007 יום ה' ראש השנה (יום ראשון) - הטכניון סגור
14/09/2007 יום ו' ראש השנה (יום שני) - הטכניון סגור
16/09/2007 יום א' צום גדליה - אין לקיים בחינות
16/09/2007 יום א' צום גדליה
19/09/2007 יום ד' בחינות סמסטר אביב - מועד ב'
20/09/2007 יום ה' יום אחרון ללימודי סמסטר קיץ
21/09/2007 יום ו' ערב יום כיפור- הטכניון סגור
22/09/2007 יום ש' יום כיפור
23/09/2007 יום א' יום כיפור - אין לקיים בחינות
24/09/2007 יום ב' בחינות סמסטר קיץ - מועד א'
24/09/2007 יום ב' בחינות סמסטר אביב - מועד ב'
26/09/2007 יום ד' ערב סוכות - סיום עבודה בשעה 12:30
27/09/2007 יום ה' סוכות - הטכניון סגור
30/09/2007 יום א' בחינות סמסטר אביב - מועד ב'
30/09/2007 יום א' בחינות סמסטר קיץ - מועד א'
30/09/2007 יום א' חוה"מ סוכות - סיום עבודה בשעה 13:00
01/10/2007 יום ב' בחינות סמסטר קיץ - מועד א'
01/10/2007 יום ב' בחינות סמסטר אביב - מועד ב'
01/10/2007 יום ב' חוה"מ סוכות - סיום עבודה בשעה 13:00
03/10/2007 יום ד' הושענא רבה (סוכות) - טכניון סגור
04/10/2007 יום ה' שמחת תורה ושמיני עצרת - הטכניון סגור
05/10/2007 יום ו' בחינות סמסטר קיץ - מועד א'
05/10/2007 יום ו' בחינות סמסטר אביב - מועד ב'
05/10/2007 יום ו' איסרו חג (סוכות)
07/10/2007 יום א' בחינות סמסטר קיץ - מועד א'
07/10/2007 יום א' בחינות סמסטר אביב - מועד ב'
14/10/2007 יום א' טקס פתיחת שנה"ל תשס"ח ויום הכוון
14/10/2007 יום א' בחינות סמסטר קיץ - מועד א'
14/10/2007 יום א' בחינות סמסטר אביב - מועד ב'
15/10/2007 יום ב' פתיחת שנת הלימודים תשס"ח
24/10/2007 יום ד' עצרת זיכרון ליצחק רבין ז"ל
24/10/2007 יום ד' הפסקת לימודים בין 12:30- 14:30
24/10/2007 יום ד' יום הזיכרון ליצחק רבין
05/12/2007 יום ד' חנוכה
06/12/2007 יום ה' חנוכה (יום שני)
07/12/2007 יום ו' חנוכה (יום שלישי)
08/12/2007 יום ש' חנוכה (יום רביעי)
09/12/2007 יום א' חנוכה (יום חמישי)
10/12/2007 יום ב' חנוכה (יום שישי)
11/12/2007 יום ג' חנוכה (יום שביעי)
12/12/2007 יום ד' חנוכה (יום שמיני)
19/12/2007 יום ד' צום י' בטבת