לוח השנה האקדמית   (סטודנטים)
תשפ"ג - תשפ"ד 2022 / 2023
 
חורף תשפ"ג - 1/2022
 
01/01/2023 יום א' שנה אזרחית חדשה-אין לקיים מבחנים
03/01/2023 יום ג' צום י' בטבת
אין לקיים מבחנים
05/01/2023 יום ה' טקס מרצים מצטיינים
19/01/2023 יום ה' קונצרט מקהלה - לימודים הומניסטיים ואמנויות
22/01/2023 יום א' קונצרט התזמורת הסימפונית ותזמורת כלי הנשיפה-לימודים הומניסטיים ואמנויות
23/01/2023 יום ב' שבוע אחרון ללימודים
אין לקיים מבחנים
קונצרט מקהלה - לימודים הומניסטיים ואמנויות
25/01/2023 יום ד' עיד אלח'ידר (אליהו הנביא)
26/01/2023 יום ה' סיום סמסטר חורף תשפ"ג
טקס מצטייני נשיא
 
 
29/01/2023 יום א' אין לימודים
30/01/2023 יום ב' תחילת בחינות מועד א' סמסטר חורף
14/02/2023 יום ג' יום עיון-ועד מנהל הנהלה ודיקנים
21/02/2023 יום ג' סיום בחינות מועד א' סמסטר חורף
22/02/2023 יום ד' חופשה בין סמסטרים-אין לימודים
23/02/2023 יום ה' חופשה בין סמסטרים-אין לימודים
24/02/2023 יום ו' חופשה בין סמסטרים-אין לימודים
26/02/2023 יום א' חופשה בין סמסטרים-אין לימודים
27/02/2023 יום ב' חופשה בין סמסטרים-אין לימודים
28/02/2023 יום ג' תחילת בחינות מועד ב' סמסטר חורף
06/03/2023 יום ב' תענית אסתר - אין לקיים מבחנים
אין לימודים
07/03/2023 יום ג' פורים-לא מתקיימת פעילות טכניונית
08/03/2023 יום ד' שושן פורים-אין לימודים
20/03/2023 יום ב' יום הכוון וטקס פתיחת סמסטר אביב
סיום בחינות מועד ב' סמסטר חורף
אביב תשפ"ג - 2/2022
 
21/03/2023 יום ג' תחילת סמסטר אביב
22/03/2023 יום ד' כנס היזמות השנתי של הפקולטה לרפואה
23/03/2023 יום ה' כנס היזמות השנתי של הפקולטה לרפואה
תחילה משוערת של רמאדן
טקס פרס גוטווירט
24/03/2023 יום ו' כנס היזמות השנתי של הפקולטה לרפואה
29/03/2023 יום ד' מרוץ הטכניון
05/04/2023 יום ד' ערב פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
06/04/2023 יום ה' פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
07/04/2023 יום ו' חוה"מ פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
09/04/2023 יום א' חוה"מ פסח
חג הפסחא-לא מתקיימת פעילות טכניונית
10/04/2023 יום ב' חוה"מ פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
11/04/2023 יום ג' חוה"מ פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
12/04/2023 יום ד' ז' פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
13/04/2023 יום ה' אין לימודים
17/04/2023 יום ב' ערב יום השואה, אין לקיים מבחנים החל מהשעה 16:30
18/04/2023 יום ג' יום השואה, טקס (הפסקת לימודים בין 9:50-11:30
אין לקיים מבחנים)
19/04/2023 יום ד' השלמת שעות הוראה שבוטלו לכבוד טקס יום השואה בין 12:30-14:30,אין לקיים אירועים בשעות אלה
20/04/2023 יום ה' ערב חג אל פיטר
אין לקיים מבחנים החל מהשעה 16:30
21/04/2023 יום ו' חג אל פיטר
אין לקיים מבחנים
23/04/2023 יום א' חג אל פיטר
אין לקיים מבחנים
24/04/2023 יום ב' ערב חג הנביא שועייב-לא יתקיימו מבחנים החל מהשעה 16:30
24/04/2023 יום ב' ערב יום הזיכרון
הפסקת לימודים בין 12:30-13:30
סיום לימודים בשעה 18:30
לימודים במתכונת יום ה'
25/04/2023 יום ג' יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל-לא מתקיימת פעילות טכניונית
25/04/2023 יום ג' חג הנביא שועייב
26/04/2023 יום ד' יום העצמאות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
27/04/2023 יום ה' אין לימודים
01/05/2023 יום ב' יום אחרון להכללת בוגרים
02/05/2023 יום ג' יום יזמות, קריירה וחברה ויריד תעסוקה-אין לימודים
09/05/2023 יום ג' ל"ג בעומר
11/05/2023 יום ה' טקס בוגרים ברפואה (תוכנית אמריקאית)
17/05/2023 יום ד' אין לקיים מבחנים החל מהשעה 14:30
לימודים עד השעה 18:30
18/05/2023 יום ה' יום הסטודנט - אין לימודים
19/05/2023 יום ו' יום ירושלים
אין לקיים מבחנים
21/05/2023 יום א' לימודים במתכונת יום ה'
25/05/2023 יום ה' ערב שבועות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
26/05/2023 יום ו' שבועות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
29/05/2023 יום ב' טקס הענקת תוארי דוקטור
06/06/2023 יום ג' פרה-קורטוריון
07/06/2023 יום ד' טקס הענקת תוארי MD לשנת תשפ"ג
11/06/2023 יום א' קורטוריון
טקס פתיחת מושב הקורטוריון
טקס פרס הארווי
12/06/2023 יום ב' קורטוריון
טקס דוקטור לשם כבוד
13/06/2023 יום ג' קורטוריון
14/06/2023 יום ד' קורטוריון
19/06/2023 יום ב' טקס הענקת תוארי מגיסטר
25/06/2023 יום א' טקס "מצטייני נשיא","מורה לחיים" ו"מצטיין חברתי"
28/06/2023 יום ד' ערב חג אלאדחא, אין לקיים מבחנים החל מהשעה 16:30
29/06/2023 יום ה' חג אלאדחא-אין לקיים מבחנים
30/06/2023 יום ו' חג אלאדחא-אין לקיים מבחנים
02/07/2023 יום א' שבוע אחרון ללימודים
אין לקיים מבחנים
קונצרט מקהלה-לימודים הומניסטיים ואמנויות
03/07/2023 יום ב' טקס הענקת תעודות לבוגרים מחזור צ"ד
04/07/2023 יום ג' טקס הענקת תעודות לבוגרים מחזור צ"ד
06/07/2023 יום ה' סיום סמסטר אביב
06/07/2023 יום ה' צום י"ז בתמוז-אין לקיים בחינות
קונצרט התזמורת הסימפונית ותזמורת כלי הנשיפה-לימודים הומניסטיים ואמנויות
 
 
09/07/2023 יום א' אין לימודים
טקס מתרגלים מצטיינים
10/07/2023 יום ב' תחילת בחינות מועד א' סמסטר אביב
26/07/2023 יום ד' ערב ט' באב
אין לקיים מבחנים אחה"צ
27/07/2023 יום ה' צום ט' באב-אין לקיים מבחנים
אין לימודים
03/08/2023 יום ה' סיום בחינות מועד א' סמסטר אביב
קיץ תשפ"ג - 3/2022
 
06/08/2023 יום א' תחילת סמסטר קיץ
15/09/2023 יום ו' ערב ראש השנה - אין לקיים מבחנים
17/09/2023 יום א' ב' ראש השנה -לא מתקיימת פעילות טכניונית
18/09/2023 יום ב' צום גדליה-אין לקיים בחינות
21/09/2023 יום ה' סיום סמסטר קיץ
 
 
24/09/2023 יום א' ערב יום כיפור-לא מתקיימת פעילות טכניונית
25/09/2023 יום ב' יום כיפור-לא מתקיימת פעילות טכניונית
26/09/2023 יום ג' אין לקיים מבחנים
אין לימודים
27/09/2023 יום ד' תחילת בחינות מועד א' סמסטר קיץ ובחינות מועד ב' סמסטר אביב
29/09/2023 יום ו' ערב סוכות-אין לקיים מבחנים
01/10/2023 יום א' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
02/10/2023 יום ב' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
03/10/2023 יום ג' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
04/10/2023 יום ד' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
05/10/2023 יום ה' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
06/10/2023 יום ו' הושענא רבא-לא מתקיימת פעילות טכניונית
08/10/2023 יום א' אין לקיים מבחנים
אין לימודים
23/10/2023 יום ב' סיום בחינות מועד א' סמסטר קיץ ובחינות מועד ב' סמסטר אביב
23/10/2023 יום ב' יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד
24/10/2023 יום ג' פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד
26/10/2023 יום ה' עצרת ליצחק רבין
הפסקת לימודים בין 12:30-13:30