לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2009) אביב תש"ע
 
סמסטר אביב תש"ע - 2/2009
יום 13/06/2010
יום א'
שעת התחלה 8:30
נושא פרה - קורטוריון
שעת סיום 12:30
חודש 6/2010
סמסטר 2/2009
שם סמסטר ב-תש"ע
שם סמסטר אביב תש"ע