לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2009) אביב תש"ע
 
סמסטר אביב תש"ע - 2/2009
יום 07/03/2010
יום א'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת קבע הסמכה ומוסמכים
שעת סיום 19:00
חודש 3/2010
סמסטר 2/2009
שם סמסטר ב-תש"ע
שם סמסטר אביב תש"ע