לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2022) אביב תשפ"ג
 
סמסטר אביב תשפ"ג - 2/2022
יום 09/05/2023
יום ג'
שעת התחלה 16:00
נושא ועד מנהל
שעת סיום 18:00
חודש 5/2023
סמסטר 2/2022
שם סמסטר אביב תשפ"ג
שם סמסטר אביב תשפ"ג