לוח השנה האקדמית סמסטר (3/2022) קיץ תשפ"ג
 
סמסטר קיץ תשפ"ג - 3/2022
יום 12/09/2023
יום ג'
שעת התחלה 16:00
נושא ועד מנהל
שעת סיום 18:00
חודש 9/2023
סמסטר 3/2022
שם סמסטר קיץ תשפ"ג
שם סמסטר קיץ תשפ"ג