לוח השנה האקדמית
 
יום 09/07/2023
יום א'
שעת התחלה 15:30
נושא ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
שעת סיום 17:30
חודש 7/2023