לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2022) אביב תשפ"ג
 
סמסטר אביב תשפ"ג - 2/2022
יום 02/07/2023
יום א'
שעת התחלה 10:00
נושא מליאה אקדמית
שעת סיום 12:00
חודש 7/2023
סמסטר 2/2022
שם סמסטר אביב תשפ"ג
שם סמסטר אביב תשפ"ג