לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2022) אביב תשפ"ג
 
סמסטר אביב תשפ"ג - 2/2022
יום 28/05/2023
יום א'
שעת התחלה 9:00
נושא ועדה מרכזת
שעת סיום 11:00
חודש 5/2023
סמסטר 2/2022
שם סמסטר אביב תשפ"ג
שם סמסטר אביב תשפ"ג