לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2022) אביב תשפ"ג
 
סמסטר אביב תשפ"ג - 2/2022
יום 30/04/2023
יום א'
שעת התחלה 9:00
נושא מליאה אקדמית מליאה אקדמית
שעת סיום 11:00
חודש 4/2023
סמסטר 2/2022
שם סמסטר אביב תשפ"ג
שם סמסטר אביב תשפ"ג