לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2022) אביב תשפ"ג
 
סמסטר אביב תשפ"ג - 2/2022
יום 22/03/2023
יום ד'
שעת התחלה 14:00
נושא ועדה לפיתוח אקדמי
שעת סיום 16:00
חודש 3/2023
סמסטר 2/2022
שם סמסטר אביב תשפ"ג
שם סמסטר אביב תשפ"ג