לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2022) אביב תשפ"ג
 
סמסטר אביב תשפ"ג - 2/2022
יום 21/03/2023
יום ג'
שעת התחלה 11:00
נושא ועדת הספרייה
שעת סיום 13:00
חודש 3/2023
סמסטר 2/2022
שם סמסטר אביב תשפ"ג
שם סמסטר אביב תשפ"ג