לוח השנה האקדמית
 
יום 05/03/2023
יום א'
שעת התחלה 15:30
נושא ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
שעת סיום 17:30
חודש 3/2023