לוח השנה האקדמית
 
יום 07/02/2023
יום ג'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
שעת סיום 19:30
חודש 2/2023