לוח השנה האקדמית סמסטר (1/2022) חורף תשפ"ג
 
סמסטר חורף תשפ"ג - 1/2022
יום 22/01/2023
יום א'
שעת התחלה 9:00
נושא ועדה מרכזת
שעת סיום 11:00
חודש 1/2023
סמסטר 1/2022
שם סמסטר חורף תשפ"ג
שם סמסטר חורף תשפ"ג