לוח השנה האקדמית סמסטר (1/2022) חורף תשפ"ג
 
סמסטר חורף תשפ"ג - 1/2022
יום 06/12/2022
יום ג'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
שעת סיום 18:30
חודש 12/2022
סמסטר 1/2022
שם סמסטר חורף תשפ"ג
שם סמסטר חורף תשפ"ג