לוח השנה האקדמית סמסטר (3/2021) קיץ תשפ"ב
 
סמסטר קיץ תשפ"ב - 3/2021
יום 13/09/2022
יום ג'
שעת התחלה 16:00
נושא ועד מנהל
שעת סיום 18:00
חודש 9/2022
סמסטר 3/2021
שם סמסטר קיץ תשפ"ב
שם סמסטר קיץ תשפ"ב