לוח השנה האקדמית
 
יום 24/07/2022
יום א'
שעת התחלה 15:30
נושא ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
שעת סיום 18:30
חודש 7/2022