לוח השנה האקדמית
 
יום 24/07/2022
יום א'
שעת התחלה 9:00
נושא ועדה מרכזת
שעת סיום 11:00
חודש 7/2022