לוח השנה האקדמית
 
יום 06/07/2022
יום ד'
שעת התחלה 15:30
נושא ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
שעת סיום 18:30
חודש 7/2022