לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2021) אביב תשפ"ב
 
סמסטר אביב תשפ"ב - 2/2021
יום 26/06/2022
יום א'
שעת התחלה 10:00
נושא מליאה אקדמית
שעת סיום 12:00
חודש 6/2022
סמסטר 2/2021
שם סמסטר אביב תשפ"ב
שם סמסטר אביב תשפ"ב