לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2021) אביב תשפ"ב
 
סמסטר אביב תשפ"ב - 2/2021
יום 25/05/2022
יום ד'
שעת התחלה 14:30
נושא פורום ראשי יחידות
שעת סיום 16:30
חודש 5/2022
סמסטר 2/2021
שם סמסטר אביב תשפ"ב
שם סמסטר אביב תשפ"ב