לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2021) אביב תשפ"ב
 
סמסטר אביב תשפ"ב - 2/2021
יום 22/05/2022
יום א'
שעת התחלה 14:00
נושא ועדת השבתון
שעת סיום 16:00
חודש 5/2022
סמסטר 2/2021
שם סמסטר אביב תשפ"ב
שם סמסטר אביב תשפ"ב