לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2021) אביב תשפ"ב
 
סמסטר אביב תשפ"ב - 2/2021
יום 18/05/2022
יום ד'
שעת התחלה 14:00
נושא ועדה לפיתוח אקדמי
שעת סיום 14:00
חודש 5/2022
סמסטר 2/2021
שם סמסטר אביב תשפ"ב
שם סמסטר אביב תשפ"ב