לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2021) אביב תשפ"ב
 
סמסטר אביב תשפ"ב - 2/2021
יום 17/05/2022
יום ג'
שעת התחלה 16:00
נושא ועד מנהל
שעת סיום 18:00
חודש 5/2022
סמסטר 2/2021
שם סמסטר אביב תשפ"ב
שם סמסטר אביב תשפ"ב