לוח השנה האקדמית
 
יום 20/03/2022
יום א'
שעת התחלה 14:00
נושא ועדת שבתון
שעת סיום 16:00
חודש 3/2022