לוח השנה האקדמית
 
יום 15/03/2022
יום ג'
שעת התחלה 11:00
נושא ועדת ספריה
שעת סיום 13:00
חודש 3/2022