לוח השנה האקדמית סמסטר (1/2021) חורף תשפ"ב
 
סמסטר חורף תשפ"ב - 1/2021
יום 25/01/2022
יום ג'
שעת התחלה 16:00
נושא ועד מנהל
שעת סיום 18:00
חודש 1/2022
סמסטר 1/2021
שם סמסטר חורף תשפ"ב
שם סמסטר חורף תשפ"ב