לוח השנה האקדמית סמסטר (1/2021) חורף תשפ"ב
 
סמסטר חורף תשפ"ב - 1/2021
יום 23/01/2022
יום א'
שעת התחלה 9:00
נושא ועדה מרכזת
שעת סיום 11:00
חודש 1/2022
סמסטר 1/2021
שם סמסטר חורף תשפ"ב
שם סמסטר חורף תשפ"ב