לוח השנה האקדמית סמסטר (1/2021) חורף תשפ"ב
 
סמסטר חורף תשפ"ב - 1/2021
יום 28/12/2021
יום ג'
שעת התחלה 16:00
נושא ועד מנהל
שעת סיום 18:00
חודש 12/2021
סמסטר 1/2021
שם סמסטר חורף תשפ"ב
שם סמסטר חורף תשפ"ב