לוח השנה האקדמית סמסטר (1/2021) חורף תשפ"ב
 
סמסטר חורף תשפ"ב - 1/2021
יום 07/12/2021
יום ג'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
שעת סיום 18:30
חודש 12/2021
סמסטר 1/2021
שם סמסטר חורף תשפ"ב
שם סמסטר חורף תשפ"ב