לוח השנה האקדמית
 
יום 26/06/2016
יום א'
שעת התחלה 9:00
נושא ועדה מרכזת
שעת סיום 11:00
חודש 6/2016