לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2013) אביב תשע"ד
 
סמסטר אביב תשע"ד - 2/2013
יום 22/06/2014
יום א'
שעת התחלה 9:00
נושא ועדה מרכזת
שעת סיום 11:00
חודש 6/2014
סמסטר 2/2013
שם סמסטר אביב תשע"ד
שם סמסטר אביב תשע"ד