לוח השנה האקדמית סמסטר (1/2013) חורף תשע"ד
 
סמסטר חורף תשע"ד - 1/2013
יום 19/11/2013
יום ג'
שעת התחלה 9:00
נושא ועדת תיאום לתיקשוב
שעת סיום 11:00
חודש 11/2013
סמסטר 1/2013
שם סמסטר חורף תשע"ד
שם סמסטר חורף תשע"ד