לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2011) אביב תשע"ב
 
סמסטר אביב תשע"ב - 2/2011
יום 03/06/2012
יום א'
שעת התחלה 9:00
נושא ועדה מרכזת
שעת סיום 11:00
חודש 6/2012
סמסטר 2/2011
שם סמסטר ב-תשע"ב
שם סמסטר אביב תשע"ב