לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2011) אביב תשע"ב
 
סמסטר אביב תשע"ב - 2/2011
יום 27/03/2012
יום ג'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת סגל - סטודנטים כלל טכניונית
שעת סיום 19:00
חודש 3/2012
סמסטר 2/2011
שם סמסטר ב-תשע"ב
שם סמסטר אביב תשע"ב