לוח השנה האקדמית
 
יום 04/03/2012
יום א'
שעת התחלה 9:00
נושא ועדה מרכזת
שעת סיום 11:00
חודש 3/2012