לוח השנה האקדמית
 
יום 25/02/2007
יום א'
שעת התחלה 8:30
נושא ועדה מרכזת
שעת סיום 12:30
חודש 2/2007