לוח השנה האקדמית   (סגל אקדמי)
תשע"ט- תש"ף 2018 / 2019

 
קיץ תשע"ח - 3/2017
 
02/09/2018 יום א' ועדה מרכזת
04/09/2018 יום ג' ועד מנהל
09/09/2018 יום א' ערב ראש השנה
10/09/2018 יום ב' א' ראש השנה
11/09/2018 יום ג' ב' ראש השנה
12/09/2018 יום ד' צום גדליה-אין לקיים בחינות
17/09/2018 יום ב' סיום סמסטר קיץ
 
 
18/09/2018 יום ג' ערב יום כיפור
19/09/2018 יום ד' יום כיפור
20/09/2018 יום ה' יום גשר
23/09/2018 יום א' ערב סוכות
24/09/2018 יום ב' סוכות
25/09/2018 יום ג' חוה"מ סוכות
26/09/2018 יום ד' חוה"מ סוכות
27/09/2018 יום ה' חוה"מ סוכות
28/09/2018 יום ו' חוה"מ סוכות
30/09/2018 יום א' הושענא רבא
03/10/2018 יום ד' תחילת בחינות מועד א' סמסטר קיץ ותחילת בחינות מועד ב' סמסטר אביב
04/10/2018 יום ה' ערב עובדים וטקס עובדים מצטיינים
14/10/2018 יום א' ועדה מרכזת
18/10/2018 יום ה' יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ט
19/10/2018 יום ו' סיום בחינות מועד א' סמסטר קיץ, סיום בחינות מועד ב' סמסטר אביב
חורף תשע"ט - 1/2018
 
21/10/2018 יום א' פתיחת שנת הלימודים תשע"ט
21/10/2018 יום א' ועדה מרכזת
22/10/2018 יום ב' עצרת זיכרון ליצחק רבין ז"ל
הפסקת לימודים בין השעות 12:30-13:30
28/10/2018 יום א' ועדה מרכזת
29/10/2018 יום ב' ועדת מחקר
30/10/2018 יום ג' יום שבתון עקב בחירות לרשויות המקומיות
04/11/2018 יום א' ועדה מרכזת
06/11/2018 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
11/11/2018 יום א' ועדה מרכזת
13/11/2018 יום ג' ועדת התיאום למחשוב ומערכות מידע
18/11/2018 יום א' ועדה מרכזת
18/11/2018 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
20/11/2018 יום ג' טקס קבלת פנים - סגל חדש
20/11/2018 יום ג' ועד מנהל
21/11/2018 יום ד' פורום ראשי יחידות
22/11/2018 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי למחשוב ומערכות מידע
25/11/2018 יום א' ועדה מרכזת
26/11/2018 יום ב' ועדת הספריה
28/11/2018 יום ד' ועדה לפיתוח אקדמי
28/11/2018 יום ד' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים-יישום מנהל תלמידים
02/12/2018 יום א' לימודים במתכונת יום ג'
סיום עבודה בשעה 13:00
02/12/2018 יום א' ועדה מרכזת
03/12/2018 יום ב' א' חנוכה - אין לימודים
04/12/2018 יום ג' ב' חנוכה - אין לימודים
05/12/2018 יום ד' ג' חנוכה - אין לימודים
06/12/2018 יום ה' ד' חנוכה - אין לימודים
07/12/2018 יום ו' ה' חנוכה
08/12/2018 יום ש' ז' חנוכה
09/12/2018 יום א' ח' חנוכה
09/12/2018 יום א' ועדה מרכזת
09/12/2018 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים-יישום מנהל תלמידים
11/12/2018 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
13/12/2018 יום ה' טקס פרידה והוקרה - סגל פורש
16/12/2018 יום א' ועדה מרכזת
18/12/2018 יום ג' צום י' בטבת - אין לקיים בחינות
18/12/2018 יום ג' ועד מנהל
23/12/2018 יום א' ועדה מרכזת
24/12/2018 יום ב' ועדת מחקר
25/12/2018 יום ג' חג מולד - אין לקיים בחינות
26/12/2018 יום ד' יריד תעסוקה
27/12/2018 יום ה' טקס מרצים מצטיינים
30/12/2018 יום א' ועדה מרכזת
30/12/2018 יום א' סנט
06/01/2019 יום א' ועדה מרכזת
06/01/2019 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
08/01/2019 יום ג' ועדת התיאום למחשוב ומערכות מידע
08/01/2019 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
09/01/2019 יום ד' פורום ראשי יחידות
13/01/2019 יום א' ועדה מרכזת
15/01/2019 יום ג' ועד מנהל
17/01/2019 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי למחשוב ומערכות מידע
20/01/2019 יום א' ועדה מרכזת
20/01/2019 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
20/01/2019 יום א' ועדת שבתון
21/01/2019 יום ב' טקס מצטייני נשיא
22/01/2019 יום ג' קונצרט חגיגי לסיום סמסטר חורף-לימודים הומניסטיים ואומנויות
23/01/2019 יום ד' ועדה לפיתוח אקדמי
24/01/2019 יום ה' סיום סמסטר חורף תשע"ט
 
 
25/01/2019 יום ו' אין לימודים
27/01/2019 יום א' אין לימודים
27/01/2019 יום א' ועדה מרכזת
27/01/2019 יום א' סנט
27/01/2019 יום א' מליאה אקדמית
28/01/2019 יום ב' תחילת בחינות מועד א' סמסטר חורף
03/02/2019 יום א' ועדה מרכזת
05/02/2019 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
10/02/2019 יום א' ועדה מרכזת
12/02/2019 יום ג' יום עיון לוועד המנהל, הנהלה ודיקנים
17/02/2019 יום א' ועדה מרכזת
19/02/2019 יום ג' סיום בחינות מועד א' סמסטר חורף
20/02/2019 יום ד' חופשה בין סמסטרים-אין לימודים
21/02/2019 יום ה' חופשה בין סמסטרים-אין לימודים
22/02/2019 יום ו' חופשה בין סמסטרים-אין לימודים
24/02/2019 יום א' חופשה בין סמסטרים-אין לימודים
24/02/2019 יום א' ועדה מרכזת
25/02/2019 יום ב' חופשה בין סמסטרים-אין לימודים
26/02/2019 יום ג' חופשה בין סמסטרים-אין לימודים
27/02/2019 יום ד' תחילת בחינות מועד ב' סמסטר חורף
03/03/2019 יום א' ועדה מרכזת
04/03/2019 יום ב' ועדת מחקר
05/03/2019 יום ג' ועדת התיאום למחשוב ומערכות מידע
05/03/2019 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
10/03/2019 יום א' ועדה מרכזת
14/03/2019 יום ה' יום הכוון וטקס פתיחת סמסטר אביב
14/03/2019 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי למחשוב ומערכות מידע
15/03/2019 יום ו' סיום בחינות מועד ב' סמסטר חורף
אביב תשע"ט - 2/2018
 
17/03/2019 יום א' תחילת סמסטר אביב
17/03/2019 יום א' ועדה מרכזת
17/03/2019 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
19/03/2019 יום ג' ועד מנהל
20/03/2019 יום ד' תענית אסתר-אין בחינות
סיום לימודים בשעה 16:30
20/03/2019 יום ד' ועדה לפיתוח אקדמי
21/03/2019 יום ה' פורים-לא מתקיימת פעילות טכניונית
22/03/2019 יום ו' שושן פורים
24/03/2019 יום א' ועדה מרכזת
24/03/2019 יום א' ועדת שבתון
27/03/2019 יום ד' ועדת הספריה
31/03/2019 יום א' ועדה מרכזת
31/03/2019 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים-יישום מנהל תלמידים
07/04/2019 יום א' ועדה מרכזת
07/04/2019 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים-יישום מנהל תלמידים
09/04/2019 יום ג' יום שבתון - בחירות
10/04/2019 יום ד' מרוץ הטכניון
10/04/2019 יום ד' פורום ראשי יחידות
11/04/2019 יום ה' טקס פרס גוטווירט
14/04/2019 יום א' ועדה מרכזת
14/04/2019 יום א' סנט
19/04/2019 יום ו' ערב פסח - אין לימודים
21/04/2019 יום א' חוה"מ פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
22/04/2019 יום ב' חוה"מ פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
23/04/2019 יום ג' חוה"מ פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
24/04/2019 יום ד' חוה"מ פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
25/04/2019 יום ה' חוה"מ פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
26/04/2019 יום ו' ז' פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
01/05/2019 יום ד' ערב יום השואה-אין לקיים בחינות אחר הצהריים
01/05/2019 יום ד' ועדה לפיתוח אקדמי
02/05/2019 יום ה' יום השואה-אין לקיים בחינות
עצרת יום השואה
הפסקת לימודים בין 9:30-10:30
05/05/2019 יום א' מועד אחרון להכללת בוגרים
05/05/2019 יום א' ועדה מרכזת
05/05/2019 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
06/05/2019 יום ב' לימודים במתכונת יום ה'
06/05/2019 יום ב' ועדת מחקר
07/05/2019 יום ג' ערב יום הזיכרון
עצרת זיכרון לחללי מערכות ישראל
הפסקת לימודים בין 12:30-13:30
סיום לימודים בשעה 18:30
אין לקיים בחינות
08/05/2019 יום ד' יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל-לא מתקיימת פעילות טכניונית
09/05/2019 יום ה' יום העצמאות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
12/05/2019 יום א' ועדה מרכזת
14/05/2019 יום ג' ועדת התיאום למחשוב ומערכות מידע
14/05/2019 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
15/05/2019 יום ד' יריד תעסוקה
19/05/2019 יום א' ועדה מרכזת
19/05/2019 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים-יישום מנהל תלמידים
19/05/2019 יום א' סנט
22/05/2019 יום ד' פורום ראשי יחידות
23/05/2019 יום ה' ל"ג בעומר
23/05/2019 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי למחשוב ומערכות מידע
26/05/2019 יום א' ועדה מרכזת
26/05/2019 יום א' ועדת שבתון
28/05/2019 יום ג' ועד מנהל
29/05/2019 יום ד' אין לקיים בחינות אחרי השעה 14:30 ואין לקיים לימודים אחרי 18:30
30/05/2019 יום ה' יום הסטודנט-אין לימודים
30/05/2019 יום ה' ועדת הספריה
31/05/2019 יום ו' אין לקיים בחינות
02/06/2019 יום א' יום ירושלים
02/06/2019 יום א' ועדה מרכזת
02/06/2019 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים-יישום מנהל תלמידים
04/06/2019 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
05/06/2019 יום ד' טקס הענקת תוארי דוקטור
09/06/2019 יום א' שבועות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
11/06/2019 יום ג' טקס הענקת תוארי מגיסטר
12/06/2019 יום ד' טקס הענקת תוארי MD
צהרי הנשיא
14/06/2019 יום ו' פרה-קורטוריון
16/06/2019 יום א' קורטוריון
טקס פתיחת מושב הקורטוריון
טקס פרס הארווי
17/06/2019 יום ב' קורטוריון
טקס הענקת תוארי דוקטור כבוד
18/06/2019 יום ג' קורטוריון
19/06/2019 יום ד' קורטוריון
20/06/2019 יום ה' טקס מצטייני נשיא ופרס "המורה שלי מורה לחיים"
23/06/2019 יום א' קונצרט חגיגי לסיום סמסטר אביב-לימודים הומניסטיים ואומנויות
23/06/2019 יום א' ועדה מרכזת
23/06/2019 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים-יישום מנהל תלמידים
25/06/2019 יום ג' קונצרט חגיגי לסיום סמסטר חורף-לימודים הומניסטיים ואומנויות
27/06/2019 יום ה' טקס הענקת תעודות לבוגרי מחזור צ'
30/06/2019 יום א' סיום סמסטר אביב
לימודים במתכונת יום ה'
30/06/2019 יום א' ועדה מרכזת
30/06/2019 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
30/06/2019 יום א' מליאה אקדמית
 
 
01/07/2019 יום ב' אין לימודים
02/07/2019 יום ג' אין לימודים
03/07/2019 יום ד' תחילת בחינות מועד א' סמסטר אביב
04/07/2019 יום ה' טקס מתרגלים מצטיינים
07/07/2019 יום א' ועדה מרכזת
07/07/2019 יום א' סנט
14/07/2019 יום א' ועדה מרכזת
21/07/2019 יום א' צום י"ז בתמוז-אין לקיים בחינות
21/07/2019 יום א' ועדה מרכזת
26/07/2019 יום ו' סיום בחינות מועד א' סמסטר אביב
28/07/2019 יום א' תחילת סמסטר קיץ
28/07/2019 יום א' ועדה מרכזת
קיץ תשע"ט - 3/2018
 
11/08/2019 יום א' צום ט' באב - אין לימודים
10/09/2019 יום ג' ועד מנהל
12/09/2019 יום ה' סיום סמסטר קיץ
16/09/2019 יום ב' תחילת בחינות מועד א' סמסטר קיץ ובחינות מועד ב' סמסטר אביב
 
 
29/09/2019 יום א' ערב ראש השנה-לא מתקיימת פעילות טכניונית
30/09/2019 יום ב' א' ראש השנה-לא מתקיימת פעילות טכניונית
01/10/2019 יום ג' ב' ראש השנה-לא מתקיימת פעילות טכניונית
02/10/2019 יום ד' צום גדליהו-אין לקיים בחינות
07/10/2019 יום ב' סיום בחינות מועד א' סמסטר קיץ ובחינות מועד ב' סמסטר אביב
08/10/2019 יום ג' ערב יום כיפור-לא מתקיימת פעילות טכניונית
09/10/2019 יום ד' יום כיפור-לא מתקיימת פעילות טכניונית
10/10/2019 יום ה' יום גשר-לא מתקיימת פעילות טכניונית
13/10/2019 יום א' ערב סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
14/10/2019 יום ב' סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
15/10/2019 יום ג' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
16/10/2019 יום ד' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
17/10/2019 יום ה' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
18/10/2019 יום ו' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
20/10/2019 יום א' הושענא רבא-לא מתקיימת פעילות טכניונית
21/10/2019 יום ב' שמיני עצרת ושמחת תורה-לא מתקיימת פעילות טכניונית
22/10/2019 יום ג' יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תש"פ
23/10/2019 יום ד' פתיחת שנת הלימודים תש"פ