לוח השנה האקדמית   (סגל אקדמי)
תשע"ח- תשע"ט 2017 / 2018

 
01/08/2017 יום ג' צום ט' באב - אין לימודים
קיץ תשע"ז - 3/2016
 
02/08/2017 יום ד' פתיחת סמסטר קיץ
05/09/2017 יום ג' ועד מנהל
18/09/2017 יום ב' סיום סמסטר קיץ
 
 
19/09/2017 יום ג' יום גשר
20/09/2017 יום ד' ערב ראש השנה - המוסד סגור
21/09/2017 יום ה' א' ראש השנה - המוסד סגור
22/09/2017 יום ו' ב' ראש השנה - המוסד סגור
24/09/2017 יום א' צום גדליה - אין לקיים בחינות
25/09/2017 יום ב' תחילת בחינות סמסטר אביב - מועד ב' וסמסטר קיץ-מועד א'
29/09/2017 יום ו' ערב יום כיפור - המוסד סגור
03/10/2017 יום ג' טקס עובדים מצטיינים
04/10/2017 יום ד' ערב סוכות - המוסד סגור
05/10/2017 יום ה' סוכות - המוסד סגור
06/10/2017 יום ו' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
08/10/2017 יום א' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
09/10/2017 יום ב' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
10/10/2017 יום ג' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
11/10/2017 יום ד' הושענא רבא - המוסד סגור
12/10/2017 יום ה' שמיני עצרת ושמחת תורה - המוסד סגור
15/10/2017 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
19/10/2017 יום ה' יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ח
חורף תשע"ח - 1/2017
 
22/10/2017 יום א' פתיחת שנת הלימודים תשע"ח
22/10/2017 יום א' ועדה מרכזת
22/10/2017 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים-יישום מנהל תלמידים
23/10/2017 יום ב' סיום בחינות מועד א' סמסטר קיץ וסיום בחינות מועד ב' סמסטר אביב
29/10/2017 יום א' ועדה מרכזת
29/10/2017 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים-יישום מנהל תלמידים
30/10/2017 יום ב' ועדת מחקר
01/11/2017 יום ד' עצרת זיכרון ליצחק רבין ז"ל. הפסקת לימודים בין השעות 12:30-13:30
05/11/2017 יום א' ועדה מרכזת
05/11/2017 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים-יישום מנהל תלמידים
07/11/2017 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
12/11/2017 יום א' ועדה מרכזת
14/11/2017 יום ג' ועדת תיאום למחשוב ומערכות מידע
15/11/2017 יום ד' פורום ראשי יחידות
19/11/2017 יום א' ועדה מרכזת
19/11/2017 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים-יישום מנהל תלמידים
23/11/2017 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי למחשוב ומערכות מידע
26/11/2017 יום א' ועדה מרכזת
26/11/2017 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
27/11/2017 יום ב' ועדת הספריה
28/11/2017 יום ג' ועד מנהל
29/11/2017 יום ד' ועדה לפיתוח אקדמי
03/12/2017 יום א' ועדה מרכזת
03/12/2017 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים-יישום מנהל תלמידים
05/12/2017 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
06/12/2017 יום ד' טקס פרידה והוקרה - סגל פורש
10/12/2017 יום א' ועדה מרכזת
10/12/2017 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים-יישום מנהל תלמידים
12/12/2017 יום ג' ערב נר ראשון של חנוכה - סיום עבודה בשעה 13:00
13/12/2017 יום ד' א' חנוכה
14/12/2017 יום ה' ב' חנוכה
15/12/2017 יום ו' ג' חנוכה
17/12/2017 יום א' ה' חנוכה - אין לימודים
17/12/2017 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים-יישום מנהל תלמידים
18/12/2017 יום ב' ו' חנוכה - אין לימודים
19/12/2017 יום ג' ז' חנוכה - אין לימודים
20/12/2017 יום ד' ח' חנוכה - אין לימודים
21/12/2017 יום ה' אין לימודים
24/12/2017 יום א' ועדה מרכזת
24/12/2017 יום א' סנט
25/12/2017 יום ב' חג מולד - אין לקיים בחינות
25/12/2017 יום ב' ועדת מחקר
26/12/2017 יום ג' ועד מנהל
27/12/2017 יום ד' יריד תעסוקה
28/12/2017 יום ה' צום י' בטבת - אין לקיים בחינות
31/12/2017 יום א' ועדה מרכזת
31/12/2017 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים-יישום מנהל תלמידים
07/01/2018 יום א' ועדה מרכזת
07/01/2018 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
09/01/2018 יום ג' ועדת תיאום למחשוב ומערכות מידע
09/01/2018 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
14/01/2018 יום א' ועדה מרכזת
14/01/2018 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים-יישום מנהל תלמידים
17/01/2018 יום ד' פורום ראשי יחידות
18/01/2018 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי למחשוב ומערכות מידע
21/01/2018 יום א' קונצרט חגיגי לסיום סמסטר חורף (לימודים הומניסטיים ואומנויות)
21/01/2018 יום א' ועדה מרכזת
21/01/2018 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים-יישום מנהל תלמידים
21/01/2018 יום א' ועדת שבתון
22/01/2018 יום ב' טקס מצטייני נשיא - סמסטר אביב תשע"ז
23/01/2018 יום ג' קונצרט חגיגי לסיום סמסטר חורף (לימודים הומניסטיים ואומנויות)
24/01/2018 יום ד' ועדה לפיתוח אקדמי
24/01/2018 יום ד' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים-יישום מנהל תלמידים
25/01/2018 יום ה' סיום סמסטר חורף תשע"ח
 
 
28/01/2018 יום א' ועדה מרכזת
28/01/2018 יום א' מליאה אקדמית מיוחדת
29/01/2018 יום ב' תחילת בחינות מועד א' סמסטר חורף
30/01/2018 יום ג' טקס קבלת פנים - סגל חדש
30/01/2018 יום ג' ועד מנהל
04/02/2018 יום א' ועדה מרכזת
04/02/2018 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים-יישום מנהל תלמידים
06/02/2018 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
11/02/2018 יום א' ועדה מרכזת
11/02/2018 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים-יישום מנהל תלמידים
13/02/2018 יום ג' יום עיון - ועד מנהל, הנהלה ודיקנים
14/02/2018 יום ד' טקס מרצים מצטיינים
18/02/2018 יום א' ועדה מרכזת
18/02/2018 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים-יישום מנהל תלמידים
20/02/2018 יום ג' סיום בחינות מועד א' סמסטר חורף
21/02/2018 יום ד' חופשה בין סמסטרים-אין לימודים
21/02/2018 יום ד' חופשה בין סמסטרים-אין לימודים
22/02/2018 יום ה' חופשה בין סמסטרים-אין לימודים
23/02/2018 יום ו' חופשה בין סמסטרים-אין לימודים
25/02/2018 יום א' חופשה בין סמסטרים-אין לימודים
25/02/2018 יום א' ועדה מרכזת
25/02/2018 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים-יישום מנהל תלמידים
26/02/2018 יום ב' חופשה בין סמסטרים-אין לימודים
27/02/2018 יום ג' תחילת בחינות מועד ב' סמסטר חורף
28/02/2018 יום ד' תענית אסתר - אין לימודים
01/03/2018 יום ה' פורים - המוסד סגור
02/03/2018 יום ו' שושן פורים
04/03/2018 יום א' ועדה מרכזת
05/03/2018 יום ב' ועדת מחקר
06/03/2018 יום ג' ועדת תיאום למחשוב ומערכות מידע
06/03/2018 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
11/03/2018 יום א' ועדה מרכזת
11/03/2018 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים-יישום מנהל תלמידים
14/03/2018 יום ד' ועדה לפיתוח אקדמי
15/03/2018 יום ה' ועדת פיתוח והעגוי למחשוב ומערכות מידע
18/03/2018 יום א' ועדה מרכזת
18/03/2018 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
18/03/2018 יום א' ועדת שבתון
19/03/2018 יום ב' יום הכוון וטקס פתיחת סמסטר אביב, סיום בחינות מועד ב' סמסטר חורף
אביב תשע"ח - 2/2017
 
20/03/2018 יום ג' פתיחת סמסטר אביב תשע"ח
21/03/2018 יום ד' וועדת ספריה
21/03/2018 יום ד' פורום ראשי יחידות
25/03/2018 יום א' ועדה מרכזת
25/03/2018 יום א' סנט
27/03/2018 יום ג' ועד מנהל
28/03/2018 יום ד' מרוץ הטכניון
30/03/2018 יום ו' ערב פסח - המוסד סגור
01/04/2018 יום א' חוה"מ פסח - המוסד סגור
02/04/2018 יום ב' חוה"מ פסח - המוסד סגור
03/04/2018 יום ג' חוה"מ פסח - המוסד סגור
04/04/2018 יום ד' חוה"מ פסח - המוסד סגור
05/04/2018 יום ה' חוה"מ פסח - המוסד סגור
06/04/2018 יום ו' ז' פסח - המוסד סגור
10/04/2018 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
11/04/2018 יום ד' ערב יום השואה - אין לקיים בחינות אחר הצהריים
12/04/2018 יום ה' יום השואה-אין לקיים בחינות. עצרת יום השואה הפסקת לימודים בין 9:30-10:30
15/04/2018 יום א' ועדה מרכזת
15/04/2018 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים-יישום מנהל תלמידים
17/04/2018 יום ג' ערב יום הזיכרון.עצרת זיכרון לחללי מערכות ישראל. הפסקת לימודים בין 12:30-13:30 סיום לימודים בשעה 18:30. אין לקיים בחינות . לימודים במתכונת יום ה'
18/04/2018 יום ד' יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל - המוסד סגור
19/04/2018 יום ה' יום העצמאות - המוסד סגור
22/04/2018 יום א' ועדה מרכזת
22/04/2018 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים-יישום מנהל תלמידים
29/04/2018 יום א' ועדה מרכזת
29/04/2018 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים-יישום מנהל תלמידים
02/05/2018 יום ד' תחרות טכנוראש
02/05/2018 יום ד' פורום ראשי יחידות
03/05/2018 יום ה' ל"ג בעומר
06/05/2018 יום א' יום אחרון להכללת בוגרים
06/05/2018 יום א' ועדה מרכזת
06/05/2018 יום א' ועדת הקבע ללימודים רקדמיים
07/05/2018 יום ב' ועדת מחקר
08/05/2018 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
09/05/2018 יום ד' ועדה לפיתוח אקדמי
13/05/2018 יום א' יום ירושלים
13/05/2018 יום א' ועדה מרכזת
13/05/2018 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים-יישום מנהל תלמידים
13/05/2018 יום א' סנט
15/05/2018 יום ג' ועדת תיאום למחשוב ומערכות מידע
16/05/2018 יום ד' אין לקיים בחינות אחרי 14:30 ואין לקיים לימודים אחרי 18:30
17/05/2018 יום ה' יום הסטודנט - אין לימודים
17/05/2018 יום ה' וועדת ספריה
18/05/2018 יום ו' אין לקיים בחינות
20/05/2018 יום א' שבועות - המוסד סגור
22/05/2018 יום ג' ועד מנהל
24/05/2018 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי למחשוב ומערכות מידע
27/05/2018 יום א' ועדה מרכזת
27/05/2018 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים-יישום מנהל תלמידים
27/05/2018 יום א' ועדת שבתון
28/05/2018 יום ב' טקס הענקת תוארי דוקטור
03/06/2018 יום א' ועדה מרכזת
03/06/2018 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים-יישום מנהל תלמידים
04/06/2018 יום ב' טקס הענקת תוארי מגיסטר
05/06/2018 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
08/06/2018 יום ו' פרה-קורטוריון של הוועדה האקדמית של הקורטוריון
10/06/2018 יום א' קורטוריון. טקס פתיחת מושב הקורטוריון. טקס פרס הרווי.
11/06/2018 יום ב' קורטוריון. טקס הענקת תוארי דוקטור כבוד
12/06/2018 יום ג' קורטוריון
13/06/2018 יום ד' קורטוריון. טקס הענקת תואר MD
17/06/2018 יום א' ועדה מרכזת
17/06/2018 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים-יישום מנהל תלמידים
20/06/2018 יום ד' יריד תעסוקה
20/06/2018 יום ד' וועדת ספריה
24/06/2018 יום א' ועדה מרכזת
24/06/2018 יום א' סנט
24/06/2018 יום א' מליאה אקדמית
26/06/2018 יום ג' קונצרט חגיגי לסיום סמסטר אביב (לימודים הומניסטיים ואומנויות)
27/06/2018 יום ד' קונצרט חגיגי לסיום סמסטר אביב (לימודים הומניסטיים ואומנויות). צהרי הנשיא
27/06/2018 יום ד' פורום ראשי יחדות
28/06/2018 יום ה' טקס הענקת תעודות לבוגרים
01/07/2018 יום א' סיום סמסטר אביב תשע"ח. צום י"ז בתמוז-אין לקיים בחינות
01/07/2018 יום א' ועדה מרכזת
01/07/2018 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
 
 
04/07/2018 יום ד' תחילת בחינות מועד א' סמסטר אביב
05/07/2018 יום ה' טקס מתרגלים מצטיינים
08/07/2018 יום א' ועדה מרכזת
15/07/2018 יום א' ועדה מרכזת
22/07/2018 יום א' צום ט' באב-אין לקיים בחינות
22/07/2018 יום א' ועדה מרכזת
27/07/2018 יום ו' סיום בחינות מועד א' סמסטר אביב
קיץ תשע"ח - 3/2017
 
29/07/2018 יום א' פתיחת סמסטר קיץ תשע"ח
29/07/2018 יום א' ועדה מרכזת
02/09/2018 יום א' ועדה מרכזת
04/09/2018 יום ג' ועד מנהל
09/09/2018 יום א' ערב ראש השנה - המוסד סגור
10/09/2018 יום ב' א' ראש השנה - המוסד סגור
11/09/2018 יום ג' ב' ראש השנה - המוסד סגור
12/09/2018 יום ד' צום גדליה - אין לקיים בחינות
17/09/2018 יום ב' סיום סמסטר קיץ תשע"ח
 
 
18/09/2018 יום ג' ערב יום כיפור- המוסד סגור
19/09/2018 יום ד' יום כיפור -המוסד סגור
20/09/2018 יום ה' המוסד סגור - יום גשר
23/09/2018 יום א' ערב סוכות - המוסד סגור
24/09/2018 יום ב' סוכות - המוסד סגור
25/09/2018 יום ג' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
26/09/2018 יום ד' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
27/09/2018 יום ה' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
28/09/2018 יום ו' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
30/09/2018 יום א' הושענא רבא - המוסד סגור
01/10/2018 יום ב' שמיני עצרת ושמחת תורה-המוסד סגור
03/10/2018 יום ד' תחילת בחינות מועד א' סמסטר קיץ ותחילת בחינות מועד ב' סמסטר אביב
07/10/2018 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
18/10/2018 יום ה' יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ט
19/10/2018 יום ו' סיום בחינות מועד א' סמסטר קיץ וסיום בחינות מועד ב' סמסטר אביב
21/10/2018 יום א' פתיחת שנת הלימודים תשע"ט