לוח השנה האקדמית   (סגל אקדמי)
תשע"ו - תשע"ז 2015 / 2016

 
01/10/2015 יום ה' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
02/10/2015 יום ו' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
04/10/2015 יום א' הושענא רבא - המוסד סגור
05/10/2015 יום ב' שמיני עצרת ושמחת תורה-המוסד סגור
15/10/2015 יום ה' יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ו
16/10/2015 יום ו' סיום בחינות סמסטר קיץ-מועד א' וסיום בחינות סמסטר אביב-מועד ב
חורף תשע"ו - 1/2015
 
18/10/2015 יום א' פתיחת שנת הלימודים תשע"ו
19/10/2015 יום ב' ועדת מחקר
25/10/2015 יום א' עצרת זיכרון ליצחק רבין-הפסקת לימודים בין השעות 12:30-13:30
10/11/2015 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
15/11/2015 יום א' ועדה מרכזת
16/11/2015 יום ב' טקס פרידה והוקרה - סגל פורש
17/11/2015 יום ג' ועדת התיאום למחשוב ומערכות מידע
17/11/2015 יום ג' ועד מנהל
18/11/2015 יום ד' ועדה לפיתוח אקדמי
22/11/2015 יום א' ועדה מרכזת
22/11/2015 יום א' סנט
26/11/2015 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי למחשוב ומערכות מידע
29/11/2015 יום א' ועדה מרכזת
29/11/2015 יום א' ועדת מחקר
29/11/2015 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
02/12/2015 יום ד' פורום ראשי יחידות
06/12/2015 יום א' אין לימודים - סיום עבודה בשעה 13:00
06/12/2015 יום א' ועדה מרכזת
07/12/2015 יום ב' א' חנוכה - אין לימודים
08/12/2015 יום ג' ב' חנוכה - אין לימודים
09/12/2015 יום ד' ג' חנוכה - אין לימודים. טקס קבלת פנים-סגל חדש
10/12/2015 יום ה' ד' חנוכה - אין לימודים
11/12/2015 יום ו' ה' חנוכה
13/12/2015 יום א' ז' חנוכה
13/12/2015 יום א' ועדה מרכזת
14/12/2015 יום ב' ח' חנוכה
15/12/2015 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
16/12/2015 יום ד' יריד תעסוקה
20/12/2015 יום א' ועדה מרכזת
20/12/2015 יום א' סנט
22/12/2015 יום ג' צום י' בטבת - אין לקיים בחינות
22/12/2015 יום ג' ועד מנהל
25/12/2015 יום ו' חג המולד - אין לקיים בחינות
27/12/2015 יום א' ועדה מרכזת
28/12/2015 יום ב' ועדת מחקר
03/01/2016 יום א' ועדה מרכזת
03/01/2016 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
05/01/2016 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים עלל-טכניונית
06/01/2016 יום ד' ועדה לפיצוח אקדמי
10/01/2016 יום א' ועדה מרכזת
12/01/2016 יום ג' ועדת התיאום למחשוב ומערכות מידע
17/01/2016 יום א' שבוע אחרון ללימודים-אין לקיים בחינות. קונצרט חגיגי לסיום סמסטר חורף (המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות)
17/01/2016 יום א' ועדה מרכזת
17/01/2016 יום א' ועדת שבתון
18/01/2016 יום ב' טקס מצטייני נשיא-סמסטר אביב תשע"ה-נדחה ליוני 2016
19/01/2016 יום ג' קונצרט חגיגי לסיום סמסטר חורף (המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות)
21/01/2016 יום ה' סיום סמסטר חורף תשע"ו
21/01/2016 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי למחשוב ומערכות מידע
 
 
24/01/2016 יום א' ועדה מרכזת
24/01/2016 יום א' סנט
25/01/2016 יום ב' תחילת בחינות סמסטר חורף-מועד א
26/01/2016 יום ג' ועד מנהל
27/01/2016 יום ד' פורום ראשי יחידות
31/01/2016 יום א' ועדה מרכזת
01/02/2016 יום ב' ועדת מחקר
01/02/2016 יום ב' טקס מרצים ועובדים מצטיינים
07/02/2016 יום א' ועדה מרכזת
14/02/2016 יום א' ועדה מרכזת
16/02/2016 יום ג' סיום בחינות סמסטר חורף-מועד א
17/02/2016 יום ד' חופשה בין סמסטרים-אין לימודים
18/02/2016 יום ה' חופשה בין סמסטרים-אין לימודים. יום בית פתוח.
19/02/2016 יום ו' חופשה בין סמסטרים-אין לימודים
21/02/2016 יום א' חופשה בין סמסטרים-אין לימודים
21/02/2016 יום א' ועדה מרכזת
22/02/2016 יום ב' חופשה בין סמסטרים-אין לימודים
23/02/2016 יום ג' .חופשה בין סמסטרים-אין לימודים. טקס פרסי משה ינאי.
23/02/2016 יום ג' ועד מנהל
24/02/2016 יום ד' תחילת בחינות סמסטר חורף - מועד ב'
28/02/2016 יום א' ועדה מרכזת
06/03/2016 יום א' ועדה מרכזת
06/03/2016 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
07/03/2016 יום ב' ועדת מחקר
08/03/2016 יום ג' ועדת התיאום למחשוב ומערכות מידע
09/03/2016 יום ד' ועדה לפיתוח אקדמי
10/03/2016 יום ה' יום הכוון וטקס פתיחת סמסטר אביב
11/03/2016 יום ו' סיום בחינות סמסטר חורף-מועד ב'
אביב תשע"ו - 2/2015
 
13/03/2016 יום א' פתיחת סמסטר אביב
13/03/2016 יום א' ןעדה מרכזת
15/03/2016 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
17/03/2016 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי למחשוב ומערכות מידע
20/03/2016 יום א' סנט
23/03/2016 יום ד' תענית אסתר-אין לקיים בחינות
23/03/2016 יום ד' פורום ראשי יחידות
24/03/2016 יום ה' פורים - המוסד סגור
25/03/2016 יום ו' שושן פורים
27/03/2016 יום א' פסחא - אין לקיים בחינות
27/03/2016 יום א' ןעדה מרכזת
27/03/2016 יום א' ועדת שבתון
29/03/2016 יום ג' ועד מנהל
03/04/2016 יום א' ועדה מרכזת
03/04/2016 יום א' מליאה אקדמית מיוחדת
10/04/2016 יום א' ועדה מרכזת
12/04/2016 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
17/04/2016 יום א' ועדה מרכזת
18/04/2016 יום ב' ועדת מחקר
22/04/2016 יום ו' ערב פסח-המוסד סגור
24/04/2016 יום א' חוה"מ פסח - המוסד סגור
25/04/2016 יום ב' חוה"מ פסח - המוסד סגור
26/04/2016 יום ג' חוה"מ פסח - המוסד סגור
27/04/2016 יום ד' חוה"מ פסח - המוסד סגור
28/04/2016 יום ה' חוה"מ פסח - המוסד סגור
29/04/2016 יום ו' ז' פסח - המוסד סגור
01/05/2016 יום א' מועד אחרון להכללת בוגרים
01/05/2016 יום א' ועדה מרכזת
04/05/2016 יום ד' אין לקיים בחינות אחר הצהריים
04/05/2016 יום ד' ועדה לפיתוח אקדמי
05/05/2016 יום ה' יום השואה - אין לקיים בחינות. עצרת יום השואה.הפסקת לימודים בין השעות 9:30-10:30
08/05/2016 יום א' ועדה מרכזת
09/05/2016 יום ב' לימודים במתכונת יום ה'
10/05/2016 יום ג' ערב יום הזיכרון. עצרת זיכרון לחללי מערכות ישראל הפסקת לימודים בין השעות 12:30-13:30 סיום לימודים בשעה 18:30 אין לקיים בחינות
11/05/2016 יום ד' יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל-המוסד סגור
12/05/2016 יום ה' יום העצמאות -המוסד סגור
15/05/2016 יום א' ועדה מרכזת
15/05/2016 יום א' סנט
16/05/2016 יום ב' ועדת מחקר
17/05/2016 יום ג' ועדת התיאום למחשוב ומערכות מידע
17/05/2016 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
18/05/2016 יום ד' יריד תעסוקה
18/05/2016 יום ד' פורום ראשי יחידות
22/05/2016 יום א' ועדה מרכזת
22/05/2016 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
24/05/2016 יום ג' לימודים במתכונת יום ה'
24/05/2016 יום ג' ועד מנהל
25/05/2016 יום ד' ערב יום הסטודנט-אין לקיים בחינות אחרי 14:30
26/05/2016 יום ה' יום הסטודנט - אין לימודים
26/05/2016 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי למחשוב ומערכות מידע
27/05/2016 יום ו' אין לקיים בחינות
29/05/2016 יום א' ועדה מרכזת
29/05/2016 יום א' ועדת שבתון
30/05/2016 יום ב' טקס הענקת תוארי דוקטור
03/06/2016 יום ו' פרה-קורטוריון של הוועדה האקדמית של הקורטוריון
05/06/2016 יום א' טקס פתיחת מושב הקורטוריון. יום ירושלים.
06/06/2016 יום ב' קורטוריון. טקס הענקת תוארי דוקטור כבוד.
07/06/2016 יום ג' קורטוריון
08/06/2016 יום ד' קורטוריון. טקס הענקת תוארי MD
12/06/2016 יום א' שבועות - המוסד סגור
13/06/2016 יום ב' טקס הענקת תואר מגיסטר
14/06/2016 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
19/06/2016 יום א' שבוע אחרון ללימודים - אין לקיים בחינות. קונצרט חגיגי לסיום סמסטר אביב (המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות)
19/06/2016 יום א' ועדה מרכזת
20/06/2016 יום ב' ועדה מרכזת
21/06/2016 יום ג' קונצרט חגיגי לסיום סמסטר אביב (המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות)
22/06/2016 יום ד' פורום ראשי יחידות
23/06/2016 יום ה' סיום סמסטר אביב. טקס הענקת תעודות לבוגרים.
 
 
26/06/2016 יום א' ועדה מרכזת
26/06/2016 יום א' סנט
26/06/2016 יום א' מליאה אקדמית
27/06/2016 יום ב' טקס מצטייני נשיא אביב תשע"ה וחורף תשע"ו
29/06/2016 יום ד' תחילת בחינות סמסטר אביב-מועד א'
30/06/2016 יום ה' טקס מתרגלים מצטיינים
03/07/2016 יום א' ועדה מרכזת
03/07/2016 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
07/07/2016 יום ה' רמדאן - חג אלפיטר - אין לקיים בחינות
10/07/2016 יום א' ועדה מרכזת
17/07/2016 יום א' ועדה מרכזת
22/07/2016 יום ו' סיום בחינות סמסטר אביב - מועד א'
קיץ תשע"ו - 3/2015
 
24/07/2016 יום א' צום י"ז בתמוז - אין לקיים בחינות. פתיחת סמסטר קיץ
24/07/2016 יום א' ועדה מרכזת
31/07/2016 יום א' ועדה מרכזת
14/08/2016 יום א' צום ט' באב - אין לימודים
05/09/2016 יום ב' שבוע אחרון ללימודים - אין לקיים בחינות
06/09/2016 יום ג' ועד מנהל
08/09/2016 יום ה' סיום סמסטר קיץ
 
 
11/09/2016 יום א' חג אלאדחא - אין לקיים בחינות
12/09/2016 יום ב' תחילת בחינות סמסטר קיץ -מועד א' ותחילת בחינות סמסטר אביב - מועד ב'
28/09/2016 יום ד' סיום בחינות סמסטר קיץ - מועד א' וסיום בחינות סמסטר אביב - מועד ב'
02/10/2016 יום א' ערב ראש השנה - המוסד סגור
03/10/2016 יום ב' א' ראש השנה - המוסד סגור
04/10/2016 יום ג' ב' ראש השנה - המוסד סגור
05/10/2016 יום ד' צום גדליה - אין לקיים בחינות
10/10/2016 יום ב' יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ז
11/10/2016 יום ג' ערב יום כיפור - המוסד סגור
12/10/2016 יום ד' יום כיפור - המוסד סגור
16/10/2016 יום א' ערב סוכות - אין לימודים. סיום עבודה בשעה 12:30
17/10/2016 יום ב' סוכות - המוסד סגור
18/10/2016 יום ג' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
19/10/2016 יום ד' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
20/10/2016 יום ה' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
21/10/2016 יום ו' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
23/10/2016 יום א' הושענא רבא - המוסד סגור
24/10/2016 יום ב' שמיני עצרת ושמחת תורה-המוסד סגור
25/10/2016 יום ג' פתיחת שנת הלימודים תשע"ז