לוח השנה האקדמית   (סגל אקדמי)
תשע"ה - תשע"ו 2014 / 2015

 
17/06/2005 יום ו' קורטוריון
קיץ תשע"ד - 3/2013
 
04/08/2014 יום ב' אין לקיים בחינות אחר הצהריים
05/08/2014 יום ג' צום ט' באב - אין לימודים
14/09/2014 יום א' לימודים במתכונת יום ג'
סיום סמסטר קיץ
15/09/2014 יום ב' תחילת בחינות סמסטר קיץ - מועד א' ותחילת בחינות סמסטר אביב -מועד ב'
 
 
24/09/2014 יום ד' ערב ראש השנה - המוסד סגור
25/09/2014 יום ה' א' ראש השנה - המוסד סגור
26/09/2014 יום ו' ב' ראש השנה - המוסד סגור
28/09/2014 יום א' צום גדליה - אין לקיים בחינות
03/10/2014 יום ו' ערב יום כיפור - המוסד סגור
05/10/2014 יום א' אין לקיים בחינות
07/10/2014 יום ג' ועד מנהל
08/10/2014 יום ד' ערב סוכות - אין לימודים
סיום עבודה בשעה 12:30
09/10/2014 יום ה' סוכות - המוסד סגור
10/10/2014 יום ו' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
15/10/2014 יום ד' הושענא רבא - המוסד סגור
16/10/2014 יום ה' שמיני עצרת ושמחת תורה - המוסד סגור
17/10/2014 יום ו' המוסד סגור
19/10/2014 יום א' יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ה
סיום בחינות סמסטר קיץ מועד א' וסיום בחינות סמסטר אביב מועד ב'
חורף תשע"ה - 1/2014
 
20/10/2014 יום ב' פתיחת שנת הלימודים תשע"ה
26/10/2014 יום א' ועדה מרכזת
02/11/2014 יום א' ועדה מרכזת
03/11/2014 יום ב' ועדת מחקר
05/11/2014 יום ד' עצרת זיכרון ליצחק רבין
הפסקת לימודים בין 12:30-13:30
09/11/2014 יום א' ועדה מרכזת
09/11/2014 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
11/11/2014 יום ג' ועדת תיאום לתיקשוב
11/11/2014 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
16/11/2014 יום א' ועדה מרכזת
16/11/2014 יום א' סנט
17/11/2014 יום ב' טקס פרידה והוקרה - סגל פורש
18/11/2014 יום ג' ועד מנהל
19/11/2014 יום ד' פורום ראשי יחידות
20/11/2014 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב
23/11/2014 יום א' ועדה מרכזת
30/11/2014 יום א' ועדה מרכזת
07/12/2014 יום א' ועדה מרכזת
08/12/2014 יום ב' ועדת מחקר
09/12/2014 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
09/12/2014 יום ג' טקס קבלת פנים - סגל חדש
10/12/2014 יום ד' פורום ראשי יחידות
14/12/2014 יום א' ועדה מרכזת
15/12/2014 יום ב' אין לימודים
16/12/2014 יום ג' אין לימודים
סיום עבודה בשעה 13:00
17/12/2014 יום ד' א' חנוכה - אין לימודים
18/12/2014 יום ה' ב' חנוכה - אין לימודים
19/12/2014 יום ו' ג' חנוכה - אין לימודים
21/12/2014 יום א' ה' חנוכה
21/12/2014 יום א' ועדה מרכזת
22/12/2014 יום ב' ו' חנוכה
23/12/2014 יום ג' ז' חנוכה
24/12/2014 יום ד' ח' חנוכה
28/12/2014 יום א' ועדה מרכזת
30/12/2014 יום ג' ועד מנהל
31/12/2014 יום ד' טקס פרסי משה ינאי
01/01/2015 יום ה' צום י' בטבת - אין לקיים בחינות
04/01/2015 יום א' ועדה מרכזת
04/01/2015 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
06/01/2015 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
07/01/2015 יום ד' ועדה לפיתוח אקדמי
11/01/2015 יום א' ועדה מרכזת
11/01/2015 יום א' ועדת שבתון
12/01/2015 יום ב' ועדת מחקר
13/01/2015 יום ג' ועדת תיאום לתיקשוב
14/01/2015 יום ד' יריד תעסוקה
14/01/2015 יום ד' פורום ראשי יחידות
18/01/2015 יום א' שבוע אחרון ללימודים-אין לקיים בחינות
קונצרט חגיגי לסיום סמסטר חורף (המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות)
18/01/2015 יום א' ועדה מרכזת
19/01/2015 יום ב' טקס מצטייני נשיא-סמסטר אביב תשע"ד
20/01/2015 יום ג' קונצרט חגיגי לסיום סמסטר חורף (המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות)
20/01/2015 יום ג' ועד מנהל
22/01/2015 יום ה' סיום סמסטר חורף
22/01/2015 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב
 
 
25/01/2015 יום א' ועדה מרכזת
25/01/2015 יום א' סנט
25/01/2015 יום א' מליאה אקדמית מיוחדת
26/01/2015 יום ב' תחילת בחינות סמסטר חורף - מועד א'
28/01/2015 יום ד' טקס מרצים ועובדים מצטיינים
01/02/2015 יום א' ועדה מרכזת
03/02/2015 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
08/02/2015 יום א' ועדה מרכזת
11/02/2015 יום ד' פורום ראשי יחידות
15/02/2015 יום א' ועדה מרכזת
17/02/2015 יום ג' סיום בחינות סמסטר חורף - מועד א'
17/02/2015 יום ג' ועד מנהל
17/02/2015 יום ג' טקס פרס ינאי
18/02/2015 יום ד' חופשה בין הסמסטרים - אין לימודים
19/02/2015 יום ה' יום בית פתוח
22/02/2015 יום א' ועדה מרכזת
25/02/2015 יום ד' תחילת בחינות סמסטר חורף - מועד ב'
01/03/2015 יום א' ועדה מרכזת
03/03/2015 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
04/03/2015 יום ד' תענית אסתר - המוסד סגור
05/03/2015 יום ה' פורים - המוסד סגור
06/03/2015 יום ו' שושן פורים - המוסד סגור
08/03/2015 יום א' ועדה מרכזת
09/03/2015 יום ב' ועדת מחקר
10/03/2015 יום ג' ועדת תיאום לתקשוב
11/03/2015 יום ד' ועדה לפיתוח אקדמי
15/03/2015 יום א' ועדה מרכזת
15/03/2015 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
16/03/2015 יום ב' יום הכוון וטקס פתיחת סמסטר אביב
סיום בחינות סמסטר חורף - מועד ב'
אביב תשע"ה - 2/2014
 
17/03/2015 יום ג' יום שבתון - בחירות
18/03/2015 יום ד' פתיחת סמסטר אביב
19/03/2015 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב
22/03/2015 יום א' ועדה מרכזת
22/03/2015 יום א' ועדת שבתון
26/03/2015 יום ה' טקס פרס גוטווירט
29/03/2015 יום א' ועדה מרכזת
31/03/2015 יום ג' ועד מנהל
03/04/2015 יום ו' ערב פסח - המוסד סגור
05/04/2015 יום א' חוה"מ פסח - המוסד סגור
06/04/2015 יום ב' חוה"מ פסח - המוסד סגור
07/04/2015 יום ג' חוה"מ פסח - המוסד סגור
08/04/2015 יום ד' חוה"מ פסח - המוסד סגור
09/04/2015 יום ה' חוה"מ פסח - המוסד סגור
10/04/2015 יום ו' ז' פסח - המוסד סגור
12/04/2015 יום א' ועדה מרכזת
14/04/2015 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
15/04/2015 יום ד' אין לקיים בחינות אחר הצהריים
16/04/2015 יום ה' יום השואה - אין לקיים בחינות
עצרת יום השואה -הפסקת לימודים בין השעות 9:30-10:30
19/04/2015 יום א' ועדה מרכזת
20/04/2015 יום ב' ועדת מחקר
21/04/2015 יום ג' ערב יום הזיכרון - עצרת זיכרון לחללי מערכות ישראל
הפסקת לימודים בין השעות 12:30-13:30
סיום לימודים בשעה 18:30
אין לקיים בחינות
22/04/2015 יום ד' יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל-אין לימודים-סיום עבודה בשעה 12:30
23/04/2015 יום ה' יום העצמאות - המוסד סגור
26/04/2015 יום א' ועדה מרכזת
29/04/2015 יום ד' טקס פרס הארווי
30/04/2015 יום ה' מועד אחרון להכללת בוגרים
03/05/2015 יום א' ועדה מרכזת
03/05/2015 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
06/05/2015 יום ד' ועדה לפיתוח אקדמי
10/05/2015 יום א' ועדה מרכזת
10/05/2015 יום א' סנט
11/05/2015 יום ב' ועדת מחקר
12/05/2015 יום ג' ןעדת תיאום לתקשוב
12/05/2015 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
13/05/2015 יום ד' אין לקיים בחינות אחרי 14:30
14/05/2015 יום ה' יום הסטודנט - אין לימודים
15/05/2015 יום ו' אין לקיים בחינות
17/05/2015 יום א' יום ירושלים
17/05/2015 יום א' ועדה מרכזת
18/05/2015 יום ב' לימודים במתכונת יום ה'
19/05/2015 יום ג' ועד מנהל
20/05/2015 יום ד' טקס הענקת תוארי דוקטור
24/05/2015 יום א' שבועות - המוסד סגור
27/05/2015 יום ד' פורום ראשי יחידות
28/05/2015 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב
31/05/2015 יום א' ועדה מרכזת
31/05/2015 יום א' ועדת שבתון
03/06/2015 יום ד' יריד תעסוקה
07/06/2015 יום א' ועדה מרכזת
08/06/2015 יום ב' טקס הענקת תוארי מגיסטר + MBA
09/06/2015 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
12/06/2015 יום ו' פרה-קורטוריון של הוועדה האקדמית של הקורטוריון
14/06/2015 יום א' טקס פתיחת מושב הקורטוריון
15/06/2015 יום ב' קורטוריון
15/06/2015 יום ב' טקס הענקת תוארי דוקטור כבוד
16/06/2015 יום ג' קורטוריון
21/06/2015 יום א' ועדה מרכזת
21/06/2015 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
22/06/2015 יום ב' טקס מצטייני נשיא - סמסטר חורף תשע"ה
24/06/2015 יום ד' קונצרט חגיגי לסיום סמסטר אביב (המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות)
24/06/2015 יום ד' פורום ראשי יחידות
25/06/2015 יום ה' טקס הענקת תעודות לבוגרים
28/06/2015 יום א' קונצרט חגיגי לסיום סמסטר אביב (המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות)
28/06/2015 יום א' ועדה מרכזת
28/06/2015 יום א' סנט
28/06/2015 יום א' מליאה אקדמית
 
 
29/06/2015 יום ב' סיום סמסטר אביב
01/07/2015 יום ד' תחילת בחינות סמסטר אביב - מועד א'
02/07/2015 יום ה' טקס מתרגלים מצטיינים
05/07/2015 יום א' צום י"ז בתמוז - אין לקיים בחינות
05/07/2015 יום א' ועדה מרכזת
12/07/2015 יום א' ועדה מרכזת
19/07/2015 יום א' ועדה מרכזת
24/07/2015 יום ו' סיום בחינות סמסטר אביב - מועד א'
26/07/2015 יום א' צום ט' באב - אין לימודים
26/07/2015 יום א' ועדה מרכזת
קיץ תשע"ה - 3/2014
 
27/07/2015 יום ב' פתיחת סמסטר קיץ
06/09/2015 יום א' שבוע אחרון ללימודים
08/09/2015 יום ג' ועד מנהל
10/09/2015 יום ה' סיום סמסטר קיץ
 
 
11/09/2015 יום ו' תחילת בחינות סמסטר קיץ - מועד א' ותחילת בחינות סמסטר אביב - מועד ב'
13/09/2015 יום א' ערב ראש השנה - המוסד סגור
14/09/2015 יום ב' א' ראש השנה - המוסד סגור
15/09/2015 יום ג' ב' ראש השנה - המוסד סגור
16/09/2015 יום ד' צום גדליה - אין לקיים בחינות
22/09/2015 יום ג' ערב יום כיפור - המוסד סגור
23/09/2015 יום ד' יום כיפור - המוסד סגור
24/09/2015 יום ה' המוסד סגור
27/09/2015 יום א' ערב סוכות - המוסד סגור
28/09/2015 יום ב' סוכות - המוסד סגור
29/09/2015 יום ג' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
04/10/2015 יום א' הושענא רבא - המוסד סגור
05/10/2015 יום ב' שמיני עצרת ושמחת תורה - המוסד סגור
15/10/2015 יום ה' יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ו
16/10/2015 יום ו' סיום בחינות סמסטר קיץ - מועד א' וסיום בחינות סמסטר אביב - מועד ב'
18/10/2015 יום א' פתיחת שנת הלימודים תשע"ו