לוח השנה האקדמית   (סגל אקדמי)
תשע"ג - תשע"ד 2012 / 2013

 
01/10/2012 יום ב' סוכות-המוסד סגור
02/10/2012 יום ג' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
חופשה מרוכזת לעובדים
05/10/2012 יום ו' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
07/10/2012 יום א' הושענא רבא - המוסד סגור
08/10/2012 יום ב' שמיני עצרת ושמחת תורה - המוסד סגור
21/10/2012 יום א' יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ג
22/10/2012 יום ב' פתיחת שנת הלימודים תשע"ג
סיום בחינות סמסטר קיץ מועד א' וסיום בחינות סמסטר אביב מועד ב'
28/10/2012 יום א' עצרת זיכרון ליצחק רבין ז"ל
הפסקת לימודים בין השעות 12:30-14:30
06/11/2012 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
11/11/2012 יום א' ועדה מרכזת
11/11/2012 יום א' ועדת מחקר
11/11/2012 יום א' ועדת הקבע ללימודי הסמכה ומוסמכים
12/11/2012 יום ב' ועדה לפיתוח אקדמי
13/11/2012 יום ג' ועדת תיאום לתקשוב
14/11/2012 יום ד' טקס מרצים ועובדים מצטיינים
15/11/2012 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב
18/11/2012 יום א' ועדה מרכזת
18/11/2012 יום א' סנט
20/11/2012 יום ג' ועדה מייעצת
20/11/2012 יום ג' ועד מנהל
21/11/2012 יום ד' פורום ראשי יחדות
25/11/2012 יום א' ועדה מרכזת
25/11/2012 יום א' ועדת הקבע לללימודי הסמכה ומוסמכים
02/12/2012 יום א' ועדה מרכזת
04/12/2012 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
05/12/2012 יום ד' טקס פרסי משה ינאי
09/12/2012 יום א' א' חנוכה - אין לימודים
09/12/2012 יום א' ועדה מרכזת
10/12/2012 יום ב' ב' חנוכה - אין לימודים
11/12/2012 יום ג' ג' חנוכה - אין לימודים
12/12/2012 יום ד' ד' חנוכה - לימודים במתכונת יום א'
13/12/2012 יום ה' ה' חנוכה
14/12/2012 יום ו' ו' חנוכה
16/12/2012 יום א' ח' חנוכה
16/12/2012 יום א' ועדה מרכזת
16/12/2012 יום א' ועדת מחקר
16/12/2012 יום א' סנט
18/12/2012 יום ג' ועדה מייעצת
18/12/2012 יום ג' ועד מנהל
19/12/2012 יום ד' פורום ראשי יחידות
23/12/2012 יום א' צום י' בטבת - אין לקיים בחינות
26/12/2012 יום ד' טקס פרידה והוקרה - סגל פורש
30/12/2012 יום א' ועדה מרכזת
06/01/2013 יום א' ועדה מרכזת
06/01/2013 יום א' ועדת הקבע ללימודי הסמכה ומוסמכים
07/01/2013 יום ב' טקס קבלת פנים - סגל חדש
08/01/2013 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
09/01/2013 יום ד' יריד תעסוקה
13/01/2013 יום א' ועדה מרכזת
13/01/2013 יום א' ועדת שבתון
15/01/2013 יום ג' ועדה לפיתוח אקדמי
20/01/2013 יום א' ועדה מרכזת
20/01/2013 יום א' ועדת מחקר
21/01/2013 יום ב' טקס קבלת פנים-סגל חדש רפואה
22/01/2013 יום ג' ועדת תיאום לתקשוב
22/01/2013 יום ג' ועדה מייעצת
22/01/2013 יום ג' ועד מנהל
24/01/2013 יום ה' שבוע אחרון ללימודים-אין לקיים בחינות
24/01/2013 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב
27/01/2013 יום א' קונצרט חגיגי לסיום סמסטר חורף תשע"ג (המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות)
28/01/2013 יום ב' טקס מצטייני נשיא-סמסטר אביב תשע"ב
29/01/2013 יום ג' קונצרט חגיגי לסיום סמסטר חורף תשע"ג (המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות)
30/01/2013 יום ד' יום אחרון ללימודי סמסטר חורף תשע"ג
30/01/2013 יום ד' פורום ראשי יחידות
03/02/2013 יום א' תחילת בחינות סמסטר חורף תשע"ג-מועד א'
03/02/2013 יום א' ועדה מרכזת
03/02/2013 יום א' מליאה אקדמית מיוחדת
10/02/2013 יום א' ועדה מרכזת
12/02/2013 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
17/02/2013 יום א' ועדה מרכזת
19/02/2013 יום ג' ועדה מייעצת
19/02/2013 יום ג' ועד מנהל
20/02/2013 יום ד' פורום ראשי יחידות
21/02/2013 יום ה' תענית אסתר-אין לקיים בחינות
22/02/2013 יום ו' אין לקיים בחינות
24/02/2013 יום א' פורים-המוסד סגור
27/02/2013 יום ד' ועדה לפיתוח אקדמי
03/03/2013 יום א' סיום בחינות סמסטר חורף תשע"ג-מועד א'
03/03/2013 יום א' ועדה מרכזת
03/03/2013 יום א' ועדת הקבע ללימודי הסמכה ומוסמכים
04/03/2013 יום ב' חופשה בין הסמסטרים
07/03/2013 יום ה' יום הכוון וטקס פתיחת סמסטר אביב תשע"ג
10/03/2013 יום א' תחילת בחינות סמסטר חורף תשע"ג-מועד ב'
10/03/2013 יום א' פתיחת סמסטר אביב תשע"ג
10/03/2013 יום א' ועדה מרכזת
12/03/2013 יום ג' ועדת תיאום לתקשוב
12/03/2013 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
14/03/2013 יום ה' טקס פרס גוטווירט
14/03/2013 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב
17/03/2013 יום א' מליאה אקדמית
17/03/2013 יום א' סנט
19/03/2013 יום ג' ועדה מייעצת
19/03/2013 יום ג' ועד מנהל
20/03/2013 יום ד' פורום ראשי יחידות
24/03/2013 יום א' יום גשר לעובדיםְ
אין לימודים
יש בחינות מועד ב'
25/03/2013 יום ב' ערב פסח - המוסד סגור
26/03/2013 יום ג' פסח - המוסד סגור
27/03/2013 יום ד' חוה"מ פסח - המוסד סגור
07/04/2013 יום א' אין לקיים בחינות אחה"צ
07/04/2013 יום א' ועדה מרכזת
08/04/2013 יום ב' יום השואה - אין לקיים בחינות
עצרת יום השואה-הפסקת לימודים בין השעות 12:30-14:30
09/04/2013 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
10/04/2013 יום ד' סיום בחינות סמסטר חורף תשע"ג-מועד ב'
14/04/2013 יום א' ערב יום הזיכרון
עצרת זיכרון לחללי מערכות ישראל-הפסקת לימודים בין השעות 12:30-13:30
סיום לימודים בשעה 18:30
15/04/2013 יום ב' יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל-אין לימודים
סיום עבודה בשעה 12:30
16/04/2013 יום ג' יום העצמאות-המוסד סגור
21/04/2013 יום א' ועדה מרכזת
21/04/2013 יום א' ועדת מחקר
21/04/2013 יום א' ועדת שבתון
23/04/2013 יום ג' ועדה מייעצת
23/04/2013 יום ג' ועד מנהל
28/04/2013 יום א' ועדה מרכזת
28/04/2013 יום א' ועדת הקבע ללימודי הסמכה ומוסמכים
05/05/2013 יום א' ועדה מרכזת
07/05/2013 יום ג' ועדה לפיתוח אקדמי
08/05/2013 יום ד' יום ירושלים
12/05/2013 יום א' יום אחרון להכללת בוגרים
12/05/2013 יום א' ועדה מרכזת
14/05/2013 יום ג' ערב שבועות-המוסד סגור
15/05/2013 יום ד' חג שבועות - המוסד סגור
16/05/2013 יום ה' יום גשר - המוסד סגור
19/05/2013 יום א' ועדה מרכזת
19/05/2013 יום א' ועדת שבתון
19/05/2013 יום א' סנט
21/05/2013 יום ג' ועדת תיאום לתקשוב
21/05/2013 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
22/05/2013 יום ד' אין לקיים בחינות אחה"צ
הפסקת לימודים בשעה 18:30
23/05/2013 יום ה' יום הסטודנט - אין לימודים
23/05/2013 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב
24/05/2013 יום ו' אין לקיים בחינות
26/05/2013 יום א' לימודים במתכונת יום ה'
26/05/2013 יום א' ועדה מרכזת
26/05/2013 יום א' ועדת מחקר
27/05/2013 יום ב' טקס הענקת תוארי דוקטור
28/05/2013 יום ג' ועדה מייעצת
28/05/2013 יום ג' ועד מנהל
29/05/2013 יום ד' פורום ראשי יחדות
02/06/2013 יום א' ועדה מרכזת
04/06/2013 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
05/06/2013 יום ד' יריד תעסוקה
09/06/2013 יום א' טקס פתיחת מושב הקורטוריון
פרה-קורטוריון של הוועדה האקדמית של הקורטוריון
10/06/2013 יום ב' קורטוריון
טקס הענקת תוארי דוקטור כבוד
11/06/2013 יום ג' קורטוריון
12/06/2013 יום ד' קורטוריון
טקס הענקת תוארי MD
16/06/2013 יום א' ועדה מרכזת
19/06/2013 יום ד' טקס הענקת תוארי מגיסטר+MBA
19/06/2013 יום ד' פורום ראשי יחידות
23/06/2013 יום א' ועדה מרכזת
23/06/2013 יום א' ועדת הקבע ללימודי הסמכה ומוסמכים
24/06/2013 יום ב' שבוע אחרון ללימודים-אין לקיים בחינות
טקס מצטייני נשיא-סמסטר חורף תשע"ג
25/06/2013 יום ג' צום י"ז בתמוז
27/06/2013 יום ה' טקס הענקת תעודות לבוגרים
סיום לימודים ב-16:30
30/06/2013 יום א' קונצרט חגיגי לסיום סמסטר אביב (המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות)
30/06/2013 יום א' ועדה מרכזת
30/06/2013 יום א' סנט
30/06/2013 יום א' מליאה אקדמית
02/07/2013 יום ג' יום אחרון ללימודי סמסטר אביב תשע"ג
קונצרט חגיגי לסיום סמסטר אביב
04/07/2013 יום ה' טקס מתרגלים מצטיינים
07/07/2013 יום א' תחילת בחינות סמסטר אביב תשע"ג-מועד א'
07/07/2013 יום א' ועדה מרכזת
14/07/2013 יום א' ועדה מרכזת
15/07/2013 יום ב' אין לקיים בחינות אחה"צ
16/07/2013 יום ג' צום ט' באב-אין לימודים
21/07/2013 יום א' ועדה מרכזת
28/07/2013 יום א' פתיחת סמסטר קיץ תשע"ג
28/07/2013 יום א' ועדה מרכזת
01/08/2013 יום ה' סיום בחינות סמסטר אביב תשע"ג-מועד א'
01/09/2013 יום א' לימודים במתכונת יום ה'
02/09/2013 יום ב' לימודים במתכונת יום ד'
04/09/2013 יום ד' ערב ראש השנה - המוסד סגור
05/09/2013 יום ה' א' ראש השנה - המוסד סגור
06/09/2013 יום ו' ב' ראש השנה - המוסד סגור
08/09/2013 יום א' צום גדליה
שבוע אחרון ללימודים-אין לקיים בחינות
10/09/2013 יום ג' ועדה מייעצת
10/09/2013 יום ג' ועד מנהל
13/09/2013 יום ו' ערב יום כיפור-המוסד סגור
14/09/2013 יום ש' יום כיפור-המוסד סגור
16/09/2013 יום ב' יום אחרון ללימודי סמסטר קיץ תשע"ג
18/09/2013 יום ד' ערב סוכות-אין לימודים
19/09/2013 יום ה' סוכות-המוסד סגור
20/09/2013 יום ו' חוה"מ סוכות
22/09/2013 יום א' חוה"מ סוכות
25/09/2013 יום ד' הושענא רבא - המוסד סגור
26/09/2013 יום ה' שמיני עצרת ושמחת תורה-המוסד סגור
29/09/2013 יום א' תחילת בחינות סמסטר קיץ תשע"ג-מועד א' ותחילת בחינות סמסטר אביב-מועד ב'
10/10/2013 יום ה' יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ד
13/10/2013 יום א' פתיחת שנת הלימודים תשע"ד
16/10/2013 יום ד' עצרת זיכרון ליצחק רבין ז"ל
הפסקת לימודים בין השעות 12:30-14:30
20/10/2013 יום א' סיום בחינות סמסטר קיץ-מועד א' וסיום בחינות סמסטר אביב-מועד ב'
21/10/2013 יום ב' ועדה מרכזת