לוח השנה האקדמית   (סגל אקדמי)
תשע"ב - תשע"ג 2011 / 2012

 
קיץ תשע"א - 3/2010
 
11/09/2011 יום א' לימודי מתכונת יום ג'-יום אחרון ללימודי סמסטר קיץ
11/09/2011 יום א' לימודי מתכונת יום ג'-יום אחרון ללימודי סמסטר קיץ
 
 
12/09/2011 יום ב' תחילת בחינות סמסטר קיץ מועד א'+סמסטר אביב מועד ב'
12/09/2011 יום ב' תחילת בחינות סמסטר קיץ מועד א'+סמסטר אביב מועד ב'
13/09/2011 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
13/09/2011 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
28/09/2011 יום ד' ערב ראש השנה - המוסד סגור
28/09/2011 יום ד' ערב ראש השנה - המוסד סגור
29/09/2011 יום ה' א' ראש השנה - המוסד סגור
29/09/2011 יום ה' א' ראש השנה - המוסד סגור
30/09/2011 יום ו' ב' ראש השנה - המוסד סגור
30/09/2011 יום ו' ב' ראש השנה - המוסד סגור
02/10/2011 יום א' צום גדליה - אין לקיים בחינות
02/10/2011 יום א' צום גדליה - אין לקיים בחינות
02/10/2011 יום א' ישיבת סנט שלא מן המניין
02/10/2011 יום א' ישיבת סנט שלא מן המניין
06/10/2011 יום ה' סיום בחינות סמסטר קיץ מועד א'+סמסטר אביב מועד ב'
06/10/2011 יום ה' סיום בחינות סמסטר קיץ מועד א'+סמסטר אביב מועד ב'
07/10/2011 יום ו' ערב יום כיפור - המוסד סגור
07/10/2011 יום ו' ערב יום כיפור - המוסד סגור
08/10/2011 יום ש' יום כיפור- המוסד סגור
08/10/2011 יום ש' יום כיפור- המוסד סגור
09/10/2011 יום א' אין לקיים בחינות
09/10/2011 יום א' אין לקיים בחינות
12/10/2011 יום ד' ערב סוכות-סיום עבודה בשעה 12:30
אין לימודים
12/10/2011 יום ד' ערב סוכות-סיום עבודה בשעה 12:30
אין לימודים
13/10/2011 יום ה' סוכות - המוסד סגור
13/10/2011 יום ה' סוכות - המוסד סגור
14/10/2011 יום ו' חוה"מ סוכות - סיום עבודה בשעה 13:00
14/10/2011 יום ו' חוה"מ סוכות - סיום עבודה בשעה 13:00
19/10/2011 יום ד' הושענא רבא - המוסד סגור
19/10/2011 יום ד' הושענא רבא - המוסד סגור
20/10/2011 יום ה' שמיני עצרת ושמחת תורה - המוסד סגור
20/10/2011 יום ה' שמיני עצרת ושמחת תורה - המוסד סגור
23/10/2011 יום א' יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ב
23/10/2011 יום א' יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ב
חורף תשע"ב - 1/2011
 
24/10/2011 יום ב' פתיחת שנת הלימודים תשע"ב
24/10/2011 יום ב' פתיחת שנת הלימודים תשע"ב
25/10/2011 יום ג' ועדת סגל - סטודנטים כלל טכניונית
25/10/2011 יום ג' ועדת סגל - סטודנטים כלל טכניונית
30/10/2011 יום א' ועדה מרכזת
30/10/2011 יום א' ועדה מרכזת
30/10/2011 יום א' ועדת מחקר
30/10/2011 יום א' ועדת מחקר
08/11/2011 יום ג' ועדת סגל - סטודנטים כלל טכניונית
09/11/2011 יום ד' עצרת זיכרון ליצחק רבין ז"ל - הפסקת לימודים בין השעות 12:30-14:30
13/11/2011 יום א' ועדה מרכזת
15/11/2011 יום ג' ועדת תיאום לתקשוב
15/11/2011 יום ג' ועדה מייעצת
15/11/2011 יום ג' ועד מנהל
16/11/2011 יום ד' טקס מרצים ועובדים מצטיינים
17/11/2011 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב
19/11/2011 יום ש' טקס פרידה והוקרה - סגל פורש
20/11/2011 יום א' ועדה מרכזת
20/11/2011 יום א' ועדת הקבע ללימודי הסמכה ומוסמכים
23/11/2011 יום ד' ועדה לפיתוח אקדמי
27/11/2011 יום א' ועדה מרכזת
27/11/2011 יום א' ועדת מחקר
27/11/2011 יום א' סנט
30/11/2011 יום ד' פורום ראשי יחידות
04/12/2011 יום א' ועדה מרכזת
06/12/2011 יום ג' ועד מנהל
11/12/2011 יום א' ועדה מרכזת
12/12/2011 יום ב' מפגש ועדת סגל - סטודנטים כלל טכניונית
13/12/2011 יום ג' ועדת סגל - סטודנטים כלל טכניונית
18/12/2011 יום א' ועדה מרכזת
18/12/2011 יום א' ועדת מחקר
20/12/2011 יום ג' ערב חנוכה - סיום עבודה בשעה 13:00
21/12/2011 יום ד' א' חנוכה טקס קבלת פנים - סגל חדש
22/12/2011 יום ה' ב' חנוכה
23/12/2011 יום ו' ג' חנוכה
25/12/2011 יום א' ה' חנוכה - אין לימודים
25/12/2011 יום א' ועדה מרכזת
25/12/2011 יום א' סנט
26/12/2011 יום ב' ו' חנוכה - אין לימודים
27/12/2011 יום ג' ז' חנוכה - לימודי מתכונת יום א
28/12/2011 יום ד' ח' חנוכה
28/12/2011 יום ד' פורום ראשי יחידות
01/01/2012 יום א' ועדה מרכזת
01/01/2012 יום א' ועדת הקבע ללימודי הסמכה ומוסמכים
03/01/2012 יום ג' טקס קבלת פנים - סגל חדש רפואה
03/01/2012 יום ג' ועדת תיאום לתקשוב
04/01/2012 יום ד' יריד תעסוקה
05/01/2012 יום ה' צום י' בטבת - אין לקיים בחינות
08/01/2012 יום א' ועדה מרכזת
08/01/2012 יום א' ועדת שבתון
09/01/2012 יום ב' מפגש ועדת סגל - סטודנטים כלל טכניונית
10/01/2012 יום ג' ועדת סגל - סטודנטים כלל טכניונית
11/01/2012 יום ד' ועדה לפיתוח אקדמי
12/01/2012 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב
15/01/2012 יום א' ועדה מרכזת
17/01/2012 יום ג' ועדה מייעצת
17/01/2012 יום ג' ועד מנהל
18/01/2012 יום ד' פורום ראשי יחידות
22/01/2012 יום א' ועדה מרכזת
22/01/2012 יום א' ועדת מחקר
23/01/2012 יום ב' טקס מצטייני נשיא - סמסטר אביב תשע"א ופרס יצירתיות
25/01/2012 יום ד' שבוע אחרון ללימודים - אין לקיים בחינות
29/01/2012 יום א' קונצרט חגיגי לסיום הסמסטר
29/01/2012 יום א' ועדה מרכזת
29/01/2012 יום א' סנט
31/01/2012 יום ג' יום אחרון ללימודי סמסטר חורף
31/01/2012 יום ג' קונצרט חגיגי לסיום הסמסטר
 
 
05/02/2012 יום א' תחילת בחינות סמסטר חורף - מועד א
05/02/2012 יום א' ועדה מרכזת
06/02/2012 יום ב' מפגש ועדת סגל - סטודנטים כלל טכניונית
07/02/2012 יום ג' ועדת סגל - סטודנטים כלל טכניונית
12/02/2012 יום א' ועדה מרכזת
14/02/2012 יום ג' ועדה מייעצת
14/02/2012 יום ג' ועד מנהל
19/02/2012 יום א' ועדה מרכזת
22/02/2012 יום ד' פורום ראשי יחידות
26/02/2012 יום א' ועדה מרכזת
29/02/2012 יום ד' סיום בחינות סמסטר חורף - מועד א
01/03/2012 יום ה' חופשה בין הסמסטרים
02/03/2012 יום ו' חופשה בין הסמסטרים
04/03/2012 יום א' חופשה בין הסמסטרים
04/03/2012 יום א' ועדה מרכזת
04/03/2012 יום א' ועדת הקבע ללימודי הסמכה ומוסמכים
05/03/2012 יום ב' חופשה בין הסמסטרים
06/03/2012 יום ג' יום הכוון וטקס פתיחת סמסטר אביב
07/03/2012 יום ד' תענית אסתר - אין לקיים בחינות - אין לימודים
08/03/2012 יום ה' פורים - המוסד סגור
אביב תשע"ב - 2/2011
 
11/03/2012 יום א' פתיחת סמסטר אביב תחילת בחינות סמסטר חורף-מועד ב
11/03/2012 יום א' ועדה מרכזת
11/03/2012 יום א' ועדת שבתון
13/03/2012 יום ג' ועדה מייעצת
13/03/2012 יום ג' ועד מנהל
18/03/2012 יום א' ועדה מרכזת
20/03/2012 יום ג' ועדת תיאום לתקשוב
21/03/2012 יום ד' ועדה לפיתוח אקדמי
22/03/2012 יום ה' טקס פרס גוטווירט
25/03/2012 יום א' ועדה מרכזת
25/03/2012 יום א' ועדת מחקר
25/03/2012 יום א' סנט
26/03/2012 יום ב' מפגש ועדת סגל - סטודנטים כלל טכניונית
27/03/2012 יום ג' ועדת סגל - סטודנטים כלל טכניונית
28/03/2012 יום ד' פורום ראשי יחידות
29/03/2012 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב
01/04/2012 יום א' סיום בחינות סמסטר חורף - מועד ב
01/04/2012 יום א' ועדה מרכזת
06/04/2012 יום ו' ערב פסח - המוסד סגור
08/04/2012 יום א' חוה"מ פסח - המוסד סגור
16/04/2012 יום ב' מפגש ועדת סגל - סטודנטים כלל טכניונית
17/04/2012 יום ג' ועדת סגל - סטודנטים כלל טכניונית
19/04/2012 יום ה' יום השואה - אין לקיים בחינות
עצרת יום השואה
הפסקת לימודים בין השעות:12:30-14:30
22/04/2012 יום א' ועדת מחקר
23/04/2012 יום ב' לימודים מתכונת יום ה
24/04/2012 יום ג' ערב יום הזיכרון
עצרת זיכרון לחללי מערכות ישראל
הפסקת לימודים בין השעות: 12:30-13:30
סיום לימודים בשעה 18:30
אין לקיים בחינות
25/04/2012 יום ד' יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
אין לימודים
סיום עבודה בשעה 12:30
26/04/2012 יום ה' יום העצמאות - המוסד סגור
29/04/2012 יום א' ועדה מרכזת
29/04/2012 יום א' סנט
02/05/2012 יום ד' פורום ראשי יחידות
06/05/2012 יום א' ועדה מרכזת
08/05/2012 יום ג' ועדה מייעצת
08/05/2012 יום ג' ועד מנהל
13/05/2012 יום א' מועד אחרון להכללת בוגרים לטקס
13/05/2012 יום א' ועדת מחקר
13/05/2012 יום א' ועדת הקבע ללימודי הסמכה ומוסמכים
14/05/2012 יום ב' מפגש ועדת סגל - סטודנטים כלל טכניונית
15/05/2012 יום ג' לימודים במתכונת יום ה'
15/05/2012 יום ג' ועדת תיאום לתקשוב
15/05/2012 יום ג' ועדת סגל - סטודנטים כלל טכניונית
16/05/2012 יום ד' אין לקיים בחינות אחרי השעה 16:30
הפסקת לימודים בשעה 18:30
17/05/2012 יום ה' יום הסטודנט - אין לימודים
18/05/2012 יום ו' אין לקיים בחינות
20/05/2012 יום א' יום ירושלים
23/05/2012 יום ד' יריד תעסוקה
24/05/2012 יום ה' טקס הענקת תוארי דוקטור
24/05/2012 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב
27/05/2012 יום א' שבועות - המוסד סגור
03/06/2012 יום א' ועדה מרכזת
03/06/2012 יום א' ועדת שבתון
06/06/2012 יום ד' טקס הענקת תוארי מגיסטר
10/06/2012 יום א' טקס פתיחת מושב הקורטוריון פרה-קורטוריון של הוועדה האקדמית של הקורטוריון
11/06/2012 יום ב' קורטוריון
טקס הענקת תוארי דוקטור כבוד
12/06/2012 יום ג' קורטוריון
13/06/2012 יום ד' קורטוריון
טקס הענקת תוארי MD
17/06/2012 יום א' ועדת מחקר
17/06/2012 יום א' ועדת הקבע ללימודי הסמכה ומוסמכים
20/06/2012 יום ד' פורום ראשי יחידות
24/06/2012 יום א' שבוע אחרון ללימודים-אין לקיים בחינות
24/06/2012 יום א' קונצרט חגיגי לסיום הסמסטר
24/06/2012 יום א' ועדה מרכזת
24/06/2012 יום א' סנט
24/06/2012 יום א' מליאה אקדמית
25/06/2012 יום ב' טקס מצטייני נשיא - סמסטר חורף תשע"ב
25/06/2012 יום ב' מפגש ועדת סגל - סטודנטים כלל טכניונית
26/06/2012 יום ג' קונצרט חגיגי לסיום הסמסטר
26/06/2012 יום ג' ועדת סגל - סטודנטים כלל טכניונית
27/06/2012 יום ד' יום אחרון ללימודי סמסטר אביב
 
 
28/06/2012 יום ה' טקס הענקת תעודות לבוגרים
02/07/2012 יום ב' תחילת בחינות סמסטר אביב - מועד א
05/07/2012 יום ה' טקס מתרגלים מצטיינים
08/07/2012 יום א' צום י"ז בתמוז (נדחה) -אין לקיים בחינות
15/07/2012 יום א' ועדה מרכזת
24/07/2012 יום ג' ועדת הקבע ללימודי הסמכה ומוסמכים
קיץ תשע"ב - 3/2011
 
25/07/2012 יום ד' פתיחת סמסטר קיץ
27/07/2012 יום ו' סיום בחינות סמסטר אביב - מועד א
29/07/2012 יום א' צום ט' באב (נדחה) - אין לימודים
01/08/2012 יום ד' לימודי מתכונת יום א
04/09/2012 יום ג' ועדה מייעצת
04/09/2012 יום ג' ועד מנהל
06/09/2012 יום ה' שבוע אחרון ללימודים בסמסטר קיץ - אין לקיים בחינות
12/09/2012 יום ד' סיום סמסטר קיץ
 
 
13/09/2012 יום ה' תחילת בחינות סמסטר קיץ - מועד א ותחילת בחינות סמסטר אביב - מועד ב
16/09/2012 יום א' ערב ראש השנה - המוסד סגור
17/09/2012 יום ב' א' ראש השנה - המוסד סגור
18/09/2012 יום ג' ב' ראש השנה - המוסד סגור
19/09/2012 יום ד' צום גדליה - אין לקיים בחינות
25/09/2012 יום ג' ערב יום כיפור - המוסד סגור
26/09/2012 יום ד' יום כיפור - המוסד סגור
27/09/2012 יום ה' יום גשר - המוסד סגור
30/09/2012 יום א' ערב סוכות - יום גשר
01/10/2012 יום ב' סוכות - המוסד סגור
02/10/2012 יום ג' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
07/10/2012 יום א' הושענא רבא - המוסד סגור
08/10/2012 יום ב' שמיני עצרת ושמחת תורה- המוסד סגור
21/10/2012 יום א' יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ג
22/10/2012 יום ב' פתיחת שנת הלימודים תשע"ג
סיום בחינות סמסטר קיץ-מועד א' ובחינות סמסטר אביב -מועד ב