לוח השנה האקדמית   (סגל אקדמי)
תשע"א - תשע"ב 2010 / 2011

 
חורף תשע"א - 1/2010
 
02/11/2010 יום ג' ועדה מייעצת
02/11/2010 יום ג' ועד מנהל
07/11/2010 יום א' ועדה מרכזת
09/11/2010 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
10/11/2010 יום ד' פורום ראשי יחידות
14/11/2010 יום א' ועדה מרכזת
15/11/2010 יום ב' טקס מרצים ועובדים מצטיינים
21/11/2010 יום א' ועדה מרכזת
23/11/2010 יום ג' ועדת תיאום לתקשוב
24/11/2010 יום ד' ועדה לפיתוח אקדמי
25/11/2010 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב
28/11/2010 יום א' ועדה מרכזת
28/11/2010 יום א' ועדת הקבע ללימודי הסמכה ומוסמכים
01/12/2010 יום ד' ערב חנוכה-סיום עבודה בשעה 13:00
02/12/2010 יום ה' א' חנוכה
03/12/2010 יום ו' ב' חנוכה
05/12/2010 יום א' ד' חנוכה - אין לימודים
05/12/2010 יום א' ועדה מרכזת
06/12/2010 יום ב' ה' חנוכה - אין לימודים
07/12/2010 יום ג' ו' חנוכה
08/12/2010 יום ד' ז' חנוכה
08/12/2010 יום ד' טקס הוקרה- סגל פורש
09/12/2010 יום ה' ח' חנוכה
12/12/2010 יום א' ועדה מרכזת
12/12/2010 יום א' סנט
14/12/2010 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
15/12/2010 יום ד' פורום ראשי יחידות
17/12/2010 יום ו' צום י' בטבת-אין לקיים בחינות
19/12/2010 יום א' ועדה מרכזת
26/12/2010 יום א' ועדה מרכזת
26/12/2010 יום א' ועדת מחקר
02/01/2011 יום א' ועדה מרכזת
02/01/2011 יום א' ועדת הקבע ללימודי הסמכה ומוסמכים
05/01/2011 יום ד' טקס קבלת פנים-סגל חדש
05/01/2011 יום ד' יריד תעסוקה
09/01/2011 יום א' ועדה מרכזת
11/01/2011 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
12/01/2011 יום ד' ועדה לפיתוח אקדמי
16/01/2011 יום א' ועדה מרכזת
16/01/2011 יום א' ועדת שבתון
17/01/2011 יום ב' טקס מצטייני נשיא
18/01/2011 יום ג' שבוע אחרון ללימודים-אין לקיים בחינות
23/01/2011 יום א' ועדה מרכזת
23/01/2011 יום א' סנט
24/01/2011 יום ב' יום אחרון ללימודי סמסטר חורף תשע"א
 
 
25/01/2011 יום ג' ועדת תיאום לתקשוב
25/01/2011 יום ג' ועדה מייעצת
25/01/2011 יום ג' ועד מנהל
27/01/2011 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב
28/01/2011 יום ו' תחילת בחינות סמסטר חורף -מועד א'
30/01/2011 יום א' ועדה מרכזת
30/01/2011 יום א' מליאה אקדמית
02/02/2011 יום ד' פורום ראשי יחידות
06/02/2011 יום א' ועדה מרכזת
08/02/2011 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
13/02/2011 יום א' ועדה מרכזת
15/02/2011 יום ג' ועדה מייעצת
15/02/2011 יום ג' ועד מנהל
20/02/2011 יום א' ועדה מרכזת
20/02/2011 יום א' ועדת הקבע ללימודי הסמכה ומוסמכים
22/02/2011 יום ג' סיום בחינות סמסטר חורף-מועד א'
23/02/2011 יום ד' חופשה בין סמסטרים
27/02/2011 יום א' יום הכוון וטקס פתיחת סמסטר אביב תשע"א
27/02/2011 יום א' ועדה מרכזת
אביב תשע"א - 2/2010
 
28/02/2011 יום ב' פתיחת סמסטר אביב תשע"א
04/03/2011 יום ו' תחילת בחינות סמסטר חורף - מועד ב'
06/03/2011 יום א' ועדה מרכזת
13/03/2011 יום א' ועדה מרכזת
13/03/2011 יום א' ועדת שבתון
13/03/2011 יום א' סנט
15/03/2011 יום ג' אירועי פרס הרווי
15/03/2011 יום ג' ועדת תיאום לתקשוב
15/03/2011 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
17/03/2011 יום ה' תענית אסתר-אין לקיים בחינות-סיום לימודים בשעה 16:30
20/03/2011 יום א' פורים - המוסד סגור
22/03/2011 יום ג' ועדה מייעצת
22/03/2011 יום ג' ועד מנהל
23/03/2011 יום ד' לימודי מתכונת יום א'
23/03/2011 יום ד' פורום ראשי היחידות
27/03/2011 יום א' ועדה מרכזת
27/03/2011 יום א' ועדת מחקר
28/03/2011 יום ב' כנס שנתי של ארגון בוגרי הטכניון
30/03/2011 יום ד' סיום בחינות סמסטר חורף - מועד ב'
30/03/2011 יום ד' ועדה לפיתוח אקדמי
31/03/2011 יום ה' טקס פרס גוטווירט
31/03/2011 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב
03/04/2011 יום א' ועדה מרכזת
05/04/2011 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
10/04/2011 יום א' ועדה מרכזת
10/04/2011 יום א' ועדת הקבע ללימודי הסמכה ומוסמכים
17/04/2011 יום א' יום גשר-המוסד סגור
18/04/2011 יום ב' ערב פסח - המוסד סגור
19/04/2011 יום ג' פסח - המוסד סגור
20/04/2011 יום ד' חוה"מ פסח - המוסד סגור
25/04/2011 יום ב' ז' פסח - המוסד סגור
01/05/2011 יום א' ערב יום השואה - אין לקיים בחינות אחה"צ
02/05/2011 יום ב' יום השואה-אין לקיים בחינות-הפסקת לימודים בין השעות 12:30-14:30
03/05/2011 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
04/05/2011 יום ד' פורום ראשי יחידות
05/05/2011 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב
08/05/2011 יום א' ערב יום הזיכרון
עצרת זיכרון לחללי מערכות ישראל-הפסקת לימודים בין השעות: 12:30-14:30 סיום לימודים בשעה 18:30
אין לקיים בחינות
08/05/2011 יום א' יום אחרון להכללת בוגרים בטקס
09/05/2011 יום ב' יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל-אין לימודים
סיום עבודה בשעה 12:30
10/05/2011 יום ג' יום העצמאות - המוסד סגור
15/05/2011 יום א' ועדה מרכזת
15/05/2011 יום א' סנט
17/05/2011 יום ג' ועדה מייעצת
17/05/2011 יום ג' ועד מנהל
18/05/2011 יום ד' אין לקיים בחינות אחרי השעה 16:30
הפסקת לימודים בשעה 18:30
18/05/2011 יום ד' ועדה לפיתוח אקדמי
19/05/2011 יום ה' יום הסטודנט - אין לימודים
20/05/2011 יום ו' אין לקיים בחינות
22/05/2011 יום א' ועדה מרכזת
22/05/2011 יום א' ועדת שבתון
24/05/2011 יום ג' ועדת תיאום לתקשוב
26/05/2011 יום ה' טקס הענקת תארי דוקטור
29/05/2011 יום א' ועדה מרכזת
29/05/2011 יום א' ועדת מחקר
29/05/2011 יום א' ועדת קבע ללימודי הסמכה ומוסמכים
01/06/2011 יום ד' יריד תעסוקה
02/06/2011 יום ה' טקס הענקת תארי מגיסטר
05/06/2011 יום א' ועדה מרכזת
07/06/2011 יום ג' ערב שבועות-המוסד סגור
08/06/2011 יום ד' שבועות-המוסד סגור
09/06/2011 יום ה' יום גשר-המוסד סגור
12/06/2011 יום א' פרה-קורטוריון
13/06/2011 יום ב' טקס הענקת תארי דוקטור לשם כבוד
13/06/2011 יום ב' קורטוריון
19/06/2011 יום א' שבוע אחרון-אין לקיים בחינות
19/06/2011 יום א' ועדה מרכזת
20/06/2011 יום ב' טקס מצטייני נשיא
21/06/2011 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
23/06/2011 יום ה' טקס הענקת תעודות לבוגרים
יום אחרון ללימודים בסמסטר אביב. סיום לימודים בשעה 16:30
 
 
26/06/2011 יום א' ועדה מרכזת
27/06/2011 יום ב' תחילת בחינות סמסטר אביב - מועד א'
29/06/2011 יום ד' פורום ראשי יחידות
03/07/2011 יום א' ועדה מרכזת
03/07/2011 יום א' סנט
03/07/2011 יום א' מליאה אקדמית
07/07/2011 יום ה' טקס מתרגלים מצטיינים
10/07/2011 יום א' ועדה מרכזת
12/07/2011 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
17/07/2011 יום א' ועדה מרכזת
19/07/2011 יום ג' צום י"ז בתמוז-אין לקיים בחינות
22/07/2011 יום ו' סיום בחינות סמסטר אביב - מועד א'
קיץ תשע"א - 3/2010
 
24/07/2011 יום א' פתיחת סמסטר קיץ
24/07/2011 יום א' ועדה מרכזת
31/07/2011 יום א' ועדה מרכזת
08/08/2011 יום ב' אין לקיים בחינות אחה"צ
09/08/2011 יום ג' צום ט' באב-אין לימודים
16/08/2011 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
28/08/2011 יום א' חופשה מרוכזת לעובדים-יש לימודים